Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

MIDDELVEI: Legeforeningen, ved president Marit Hermansen, har tidligere foreslått en midlertidig innføring av organdonasjonsmetoden. 

Foto: Per Corneliussen

Legeforeningen: – Skal lese avgjørelsen nøye

Intern uenighet har gjort at Legeforeningen verken har gått inn for eller avvist en ny organdonasjonsmetode. Foreningen har heller ikke gjort seg opp en mening ennå om dagens vedtak om at metoden kan tas i bruk. 

Publisert: 2021-08-30 — 14.39
LES OGSÅ
Åpner for å ta i bruk omdiskutert ny metode

Mandag ble det klart at det åpnes for at cDCD kan tas i bruk i Norge. Det er en ny metode som kan benyttes ved organdonasjon, men som har vært omdiskutert.

Legene i Legeforeningen har vært så uenige internt at de ikke klarte å bli enige om de ønsker metoden eller ei, men landet på å anbefale en midlertidig innføring.

Dagens avgjørelse fra Beslutningsforum, har foreningen ikke tatt stilling til ennå, oppgir president Marit Hermansen til Dagens Medisin.

– Vi kommer til å lese avgjørelsen nøye, og ta stilling til dette når vi har hatt mulighet til det.

Middelvei

LES OGSÅ
Amerikansk legeforening ber om pause for ny metode

Beslutningsforum har vedtatt at den nye metoden skal evalueres om to år. Det skal blant annet hentes inn data om hvor mange organer som er donert via ulike metoder og hvordan klinikerne opplever bruken av metoden, ifølge leder Inger Cathrine Bryne og fagdirektør Baard-Christian Schem.

Dette ligner på forslaget fra Legeforeningen på høringen som ble sendt inn i fjor.

Der heter det at en midlertidig løsning vil «etablere et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å avklare hvorvidt cDCD faktisk gir økt tilgang på organer til donasjon i Norge, samt identifisere og dokumentere pårørendeerfaringer-/effekter og klinikererfaringer-/refleksjoner hos fagmiljø involvert i organdonasjonsprosesser».

I intervju med Dagens Medisin omtalte Hermansen dette som en «middelvei» og hun sa at det var sentralstyret i foreningen som hadde landet på løsningen.

I utgangspunktet positive 

Hermansen vil ikke svare på om forslaget om evalueringen tilsvarer den midlertidige innføringen foreningen selv har anbefalt. Hun viser isteden til en av formuleringene i høringsinnspillet fra i fjor:

– Vi er i utgangspunktet positive til tiltak og nye metoder som kan øke tilgangen på organer, men det er en forutsetning at det er mulig å innføre denne metoden på faglig, juridisk og etisk forsvarlig vis, sier Hermansen.

Nye kriterier

Når en person er har uhelbredelige skader og legen anser det for nytteløst å fortsette intensivbehandling, vil respirator kobles fra og det kan være aktuelt med organdonasjon. I dag gjennomføres organdonasjon etter metoden «Donation after Brain Death» (DBD). Det innebærer at det skal påvises at det ikke er blodtilførsel til hjernen. Med cDCD vil pasienten istedenfor erklæres død basert på hjerte- og åndedrettsstans.

Metoden har vært omdiskutert. Folkehelseinstituttet har foretatt en metodevurdering og Helsedirektoratet har avgitt svar om at det ikke er juridiske hindre i veien for den foreslåtte prosedyren for bruk av metoden. Kritikere mener likevel at metoden ikke er godt nok utredet.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!