Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Mener legene har blitt hørt

Anne Grethe Erlandsen uttaler at Legeforeningen skal ha fått anledning til å komme med innspill.

Publisert: 2021-08-26 — 06.00

VIKTIG: – Det er viktig for oss at pasienter, fagmiljøer og leverandører blir hørt når vi foretar endringer i helsetjenesten. Foto: Borgos Foto AS

Dagens Medisin har bedt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om kommentar til Legeforeningens bekymringer og Jana Midelfart-Hoffs uttalelser om endringer i Blåreseptordningen. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen skriver i en epost at de mener Legeforeningen har fått anledning til å komme med innspill når det gjelder endringer i helsetjenesten.

– Det er viktig for oss at pasienter, fagmiljøer og leverandører blir hørt når vi gjør endringer i helsetjenesten. Erfaringene og kompetansen de sitter med, er absolutt viktig å lytte til. Klinikere sitter tett på pasientene og kjenner systemet fra innsiden. Det mener vi at også Legeforeningen skal ha fått anledning til, skriver Erlandsen.

– Skjønnsmessig vurdering
– Stortinget vedtok i 2019 å innføre et overtredelsesgebyr for leger som skriver ut legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med regelverket. Forskrift om utmåling og betaling av gebyret var på høring med frist 1. juli i år. Helsedirektoratet har ikke en plikt til å ilegge overtredelsesgebyr.

– Ved å gi Helfo mulighet til å foreta en skjønnsmessig vurdering av om overtredelsesgebyr skal ilegges, oppnås større fleksibilitet når det gjelder å tilpasse reaksjonen til den konkrete situasjonen og å velge det reaksjonsmiddelet som fremstår som best egnet i det enkelte tilfellet. Det må foretas en vurdering av om dette er en forholdsmessig reaksjon, eller om det er andre reaksjonsmidler som er mer egnede, skriver Erlandsen videre.

Det er positivt at alle nye legemidler som finansieres av det offentlige over Folketrygden, blir metodevurdert
Anne Grethe Erlandsen

Når det gjelder innføring av anbud for enkelte medisinske likeverdige legemidler, er dette tiltak som Vista Analyse og EY anbefaler i sin sluttrapport, skriver Erlandsen.

– Rapporten, som er en områdegjennomgang for legemidler finansiert av Folketrygden, ble levert rett før jul i fjor. I prosessen var det flere innspills-møter. Det er også gjennomført samtaleintervjuer med Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) og Allmennlegeforeningen (AF). HOD vil ikke gjennomføre anbefalte tiltak uten at de er vurdert av ansvarlige fagetater.

Her kan du følge DM Arena møtet «Blåreseptordningen - hva nå?», torsdag 26. august kl. 16-18 via stream.

– Metodevurdering viser verdien
Erlandsen skriver videre at det siden 2003 har vært krav om at nye legemidler skal metodevurderes for å kunne få forhåndsgodkjent refusjon.

LES OGSÅ
Legeforeningen ut mot endringer i Blåreseptordningen

– Samtidig kunne nye, kostbare legemidler tas i bruk etter individuell søknad uten en vurdering av at prioriteringskriteriene – nytte, ressursbruk og alvorlighet – var vurdert. Fra 1. januar 2018 er det derfor innført krav om at alle nye legemidler skal metodevurderes før de kan tas i bruk på blå resept. De samme prioriteringskriteriene gjelder for legemidler som finansieres av sykehusene.

– En metodevurdering er en systematisk vurdering av dokumentasjon av effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. En metodevurdering viser oss verdien av en ny behandlingsmetode, sammenlignet med det man bruker i klinisk praksis.

Erlandsen mener det er positivt at alle nye legemidler som finansieres av det offentlige over Folketrygden, blir metodevurdert.

– Dette bidrar til konsistens i prioriteringer på tvers av tjenesten, pasientsikkerhet og riktig ressursbruk. I denne prosessen er det selvsagt viktig at klinikerne blir involvert i metodevurderingene.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Nils I. Løvendahl Leraand 26.08.2021 09.32.17

  Lege

  Vi står midt oppe i en fastlegekrise, der fastlegene blir overdynget med arbeidsoppgaver fra alle kanter. Hvor musikalsk er det da å gjøre reservasjon mot medikamentbytte søknadspliktig? Hvem er det da som skal skrive søknad på vegne av pasienten, mon tro?? Jeg kjenner stresset komme krypende bare ved tanken. Ærlig talt....

 • Nils I. Løvendahl Leraand 26.08.2021 09.28.56

  Lege

  Det fremgår i svært liten grad i dette intervjuet HVORDAN Legeforeningen er blitt hørt i denne saken. Det eneste konkrete Erlandsen er referert på er følgende: "I prosessen var det flere innspills-møter. Det er også gjennomført samtaleintervjuer med Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) og Allmennlegeforeningen (AF)." Hva slags tåkefyrsteprat er dette? Hva betyr det i praksis? Hun sier egentlig veldig lite konkret om hvordan HOD har tatt med legene på råd. Men dette er jo i kjent stil fra HOD, dessverre.

 • Marie Alnæs 26.08.2021 09.23.00

  Lege

  Nei vi er ikke blitt hørt. Å gjøre reservasjon av bytte søknadspliktig gir økt byråkrati og mindre sikkerhet for pasientene. Som allergolog har jeg stadig pasienter med alvorlige reaksjoner på følgestoff i medikamentet som igjen og igjen blir oppfordret til medikamentbytte og ikke møter forståelse på at også paracetamol ikke er ens fra produsent til produsent. Ved søknadsbasert løsning vil mange pasienter få forsinket trygg medikasjon og det går enda mer tid bort fra pasientene.

 • Henning Jensen 26.08.2021 08.20.04

  Lege

  Ode til de som gjør jobben i helsevesenet: "Fine ord, helsebyråkrater og McKinsey sandslotter Betyr lite Mennesker som jobber der, for pasienters beste Betyr alt"

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!