Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

FRA OPERASJONSSALEN: Sven Young forteller Dagens Medisin at de ønsker praksisendringen velkommen.

Foto: Arjen van de Merwe

Norsk ryggstudie godt mottatt i Malawi

En ny behandlingsmetode kan spare helsetjenesten i flere land for masse penger og liggetid. Den norske ortopeden Sven Young i Malawi mener det kan bidra stort i fattige land.

Publisert: 2021-08-25 — 06.00

16 norske sykehus har deltatt i studien NORDSTEN-DS, som nylig ble publisert i New England Journal of Medicine.

I studien har man undersøkt om operasjoner for degenerativ lumbal spondylolistese kan behandles uten støttestag med skruer, en metode som praktiseres på flere og flere norske svenske pasienter.

Gode smerteresultater
Resultatene viser at av de 267 personene som deltok i studien, var det ingen forskjell på smerte- eller funksjonsnivåene hos de to gruppene som ble operert, enten med dekompresjon uten skruer eller dekompresjon med skrueavstiving.

Litt over 70 prosent av pasientene i begge gruppene rapporterte en betydelig forbedring av Oswestry-skår; funksjonsmål for å måle endringen i smertebetinget funksjonstap.

Sven Young jobber som ortoped ved Kamuzu Central Hospital i Malawi – der han blant annet utdanner kirurger.

Takket være Youngs mangeårige innsats i Malawi opereres i dag rundt 5000 pasienter årlig ved Kamuzu Central Hospital i Lilongwe, viser tall fra 2020.

Én operasjonsstue hadde da blitt til seks. Null kirurger var blitt til ti. I 2006 var 25 prosent av alle ortopediske operasjoner en amputasjon, mot fire prosent i dag.

«Viktig forskning»
– Her i Malawi har vi et samarbeidssykehus med Haukeland universitets-sjukehus. Vi lærer opp kirurger, og det er veldig vanskelig å bruke dyre implantater i disse landene. Når det utføres så grundig og fin randomisert forskning som dette, som viser at operasjonene kan gjøres like bra uten disse dyre implantatene, er det et veldig viktig funn. Da kan vi med god evidens si at vi kan gi god behandling på en billig måte, sier Young til Dagens Medisin.

Og han legger til:

– Vi har begrenset kapasitet for denne type kirurgi i Malawi. Vi har fra før også gjort lignende inngrep uten implantater, men nå kanskje med litt bedre samvittighet.

FORVENTER MOTSTAND: Ivar Magne Austevoll er klar på at det kan komme motforestillinger på det internasjonale feltet.

Foto: Privat

«Ikke overraskende for oss»
Sommeren 2021 nådde Young og kollegene i Malawi en milepæl: Kamuzu Central Hospital er nå grundig modernisert med et splitter nytt ortopedisk senter med integrert diagnostikk, behandling og rehabilitering, nye operasjonsstuer, moderne røntgeninstitutt, laboratorier og andre fasiliteter.

Som ortopedisk kirurg i Malawi ser Young ofte åpne brudd i legger og lår, som gjerne kommer i forbindelse med trafikkulykker.

Han understreker at det er et økende behov i landet for kirurgi rettet mot rygg, også på grunn av forekomsten av tuberkulose i ryggen – tuberkuløs spondylitt – eller Potts sykdom.

Håpet er nå at det vil bli enklere, og billigere, å operere pasienter uten bruk av støttestag.

– Det er jo ikke så overraskende for oss at dette fungerer bra, men det er noe helt annet med egenerfaring og det å se det svart på hvitt i en randomisert studie. Det krever slike gode studier for å vise at dette er riktig praksis. Det er jo slik medisinen går fremover.

– Medisin og kirurgi blir dyrere og dyrere for hvert år som går, og da er det viktig at vi ser kritisk på det, og bruker godt designet forskning som setter spørsmålstegn ved dette.

Forventer praksisendring
Førsteforfatter Ivar Magne Austevoll forteller at ryggstudien ble satt i gang på bakgrunn av tidligere publiserte registerstudier, presentert i både nasjonale og internasjonale møter.

I Norge og Sverige har det vært en praksisendring de siste fem–seks årene. Vi får nå bekreftet at denne praksisendringen er riktig med en stor randomisert studie, sier Austevoll til Dagens Medisin.

Austevoll er overlege ved Kysthospitalet i Hagevik, Ortopedisk klinikk ved Haukeland. Han sier at han nå forventer en praksisendring på feltet flere steder i verden.

Nitti prosent av pasientene som opereres i USA, bruker disse skruene. Det er 100.000 operasjoner i året.

Han opplyser at de i et så stort helsesystem som USA, har en operasjonskostnad på cirka fem milliarder dollar årlig.

Likevel antar han at mange vil kritisere forskningen for svakheter, og at det vil bli en del motstand mot ny kirurgipraksis internasjonalt.

– Det har vært en overbevisning i det internasjonale fagmiljøet om at skruer er det beste, uten at det har vært studier av høy kvalitet som har bekreftet dette. I enkelte land, for eksempel USA, er det større inntjening for både kirurger og sykehusene ved bruk av implantater i ryggen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!