Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Innføring av moms på massasjeterapi er et feilgrep

Massasjeterapi forebygger sykefravær, utenforskap og brukes i rehabilitering. Regjeringen har for liten kunnskap om massasjeterapi som helsehjelp og har innført moms på behandlingsformen. Det er et feilgrep, som bør rettes opp i.

Publisert: 2021-07-20 — 14.07
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Vivi Ann Waggestad

Innlegg: Vivi Ann Waggestad, styreleder Norges Massasjeforbund

 

BELASTNINGEN PÅ helsetjenesten er økende. Samtidig er perspektivmeldingen tydelig på at det fremtidige handlingsrommet er mindre enn i dag. Det betyr at vi må ta kloke valg for fremtiden om vi skal sikre gode helsetjenester for alle innenfor ressursrammene vi har til rådighet.

En måte å gjøre dette på er å forebygge helseproblemer heller enn å reparere. Det betyr å legge til rette for helsefremmende tjenester. Regjeringen har dessverre gjort det motsatte når de har innført moms på massasjeterapi.

Det er om lag 300 NMF-sertifiserte massasjeterapeuter i Norge i dag, som oppfyller de kravene vi stiller til kompetanse og behandlingsformen.

Massasjeterapeutene har spisskompetanse på terapeutisk berøring og bløtvevsmanipulasjon. Behandlingsformen kjennetegnes av fem klassiske grep: strykning, friksjon, knaing, vibrasjon og hakninger. Formålet med behandlingen er å forebygge og behandle spenninger, smerter og andre plager som stammer fra anspent muskulatur, ved å øke blod- og lymfegjennomstrømmingen i muskulatur og bindevev, og bidra til generell økt fysisk og psykisk velvære.

Vi behandler mange kronikere. Mange av dem har midlertidige trygdeytelser eller er helt eller delvis uføre. Vi er bekymret for denne pasientgruppen.

KONSEKVENSENE. Moms gir dyrere tjenester. Det rammer særlig kronikere, og særlig de som har dårlig råd. Det er de som påvirkes mest av at prisene øker. Ved å innføre moms, må pasientene betale mer for behandlingen som forebygger og behandler smerter, spenninger og plager som de har. Eller de må velge det bort, fordi de ikke har råd.

Det kan gi utilsiktede konsekvenser, som økte ventetider og økte kostnader i den offentlige helsetjenesten. I tillegg kan de samfunnsøkonomiske konsekvensene bli store, med økt sykefravær og utenforskap som resultat.

Massasjeterapi er særlig kjent fra idretten, og for idrettsutøver på nasjonalt nivå, inngår massasjeterapeuter i apparatet rundt, slik at idrettsutøverne skal kunne prestere godt over tid. I tillegg til idrettsutøvere, behandler vi enkeltpersoner som selv tar kontakt, eller som har blitt «henvist» til oss fra behandlere i den offentlige helsetjenesten. Mange arbeidsgivere tilbyr også massasjeterapi til sine ansatte.

SAMARBEID. Som bransje har vi et godt samarbeid med virksomheter, både i offentlig og privat sektor, som er opptatt av å forebygge sykefravær og utenforskap blant sine ansatte. Massasjeterapi er effektivt for mange som utsettes for ulike belastninger i sitt arbeid. Særlig gjelder det innenfor muskelskjelett og psykisk helse. Dette er de to store folkehelsesykdommene som belaster våre helse- og velferdsbudsjetter mest.

Massasjeterapeutene samarbeider tverrfaglig med andre helsepersonellgrupper, både leger, psykologer og muskelskjelettbehandlere. Massasjeterapi gis ofte i tillegg til den behandlingen pasientene får i helsetjenesten av disse helsepersonellgruppene, som komplementær behandling.

Mange vet ikke at massasjeterapi er den mest brukte behandlingsformen, utenfor den offentlige helsetjenesten. Vårt mål er at vi sammen med behandlere i den offentlige helsetjenesten, kan bidra til at hver enkelt mester egen hverdag best mulig, trass i helseplager.

SAMFUNNSGEVINST. Bruk av massasjeterapi bidrar til å avlaste den offentlige helsetjenesten. Men viktigst er de gevinstene den enkelte oppnår og gevinstene vi som samfunn oppnår. Og det helt uten å belaste de offentlige budsjettene.

I Norge er det ikke moms på helsetjenester. Helsepolitikerne på Stortinget har sett at momsplikten som er innført for massasjeterapi og andre behandlingsformer kan ha utilsiktede konsekvenser. De har derfor bedt helsemyndighetene om å gjøre en ny vurdering av om noen av behandlingsformene fortsatt bør unntas fra momsplikten.

Massasjeterapi gir store samfunnsgevinster – for hver enkelt av oss, for helsetjenesten og for samfunnet - som langt overstiger de potensielle merinntektene momsplikten betyr.

Massasjeterapi er en av de behandlingsformene som bør likestilles med andre helsetjenester. Derfor bør pasientene fortsatt slippe å betale moms for massasjeterapi.

 

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!