Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

NEDGANG: Legemiddelindustrien hadde betydelig mindre verdioverføringer til helsepersonell i 2020, sammenlignet med 2019: – Koronapandemien er nok en stor årsak til denne nedgangen, sier seniorrådgiver Ramona Eichenberger i LMI. Illustrasjon: Getty Images

Så mye betalte industrien til helsepersonell i 2020

Oversikten over verdioverføringer fra norsk legemiddelindustri i 2020 viser at det gikk mer penger til forskning og utvikling og helseorganisasjoner, og mindre penger til helsepersonell, sammenlignet med 2019.

Publisert: 2021-07-01 — 15.22
Denne artikkelen er over ett år gammel.

RETTELSE: I en tidligere utgave av saken skrev vi at helseorganisasjoner var det samme som pasient- og brukerorganisasjoner. Det er ikke riktig. Helseorganisasjoner er enhver juridisk enhet som driver helsehjelp eller pasientbehandling. Dette er nå rettet opp.

 

De siste seks årene har den norske legemiddelindustrien offentliggjort alle verdioverføringer som er gjort fra legemiddelselskapene til helsepersonell, helseforetak og pasient- og brukerorganisasjoner.

Mindre utbetalt til helsepersonell
Ifølge en totaloversikt som Dagens Medisin har fått fra Legemiddelindustrien (LMI), ble det i 2020 utbetalt 19,8 millioner kroner til helsepersonell fra norske legemiddelselskap. Det er over 30 prosent nedgang fra 2019, da legemiddelselskapene overførte 28, 6 millioner kroner til helsepersonell. Verdioverføringer til helsepersonell kan for eksempel være honorar for foredragsoppdrag fra selskapene.

– Hva kan være årsaken til denne nedgangen?

– Koronapandemien er nok en stor årsak til denne nedgangen. I 2020 var det mindre aktivitet opp mot helsepersonell, ingen eller få arrangementer og kongresser og mindre konsulentoppdrag, skriver seniorrådgiver i LMI, Ramona Eichenberger, i en e-post til Dagens Medisin.

Ifølge LMIs oversikt var det disse fem selskapene som hadde de største verdioverføringene til helsepersonell i 2020: Novartis (4,8 millioner kroner), Sanofi (1, 9 millioner kroner), Boehringer Ingelheim (1,3 millioner kroner), Novo Nordisk (1,1 millioner kroner) og Pfizer (1 million kroner).

Full åpenhet fra 2021
2020 var det siste året helsepersonell hadde muligheten til å reservere seg mot offentliggjøring av verdioverføringer fra industrien. Etter mye kritikk mot ordningen signerte LMI og Legeforeningen 1. juni i fjor under på en oppdatering av samarbeidsavtalen. Dette skal sikre full åpenhet om alle verdioverføringer gjort fra 1. januar 2021. Disse tallene vil offentliggjøres i juni 2022.

I 2020 samtykket 85 prosent av helsepersonellet/legene til at verdioverføringer de fikk fra industrien kunne offentliggjøres. Ifølge LMI er dette en økning på 19 prosent fra offentliggjøringen i 2016, da 66 prosent samtykket til offentliggjøring. Det er også en ti prosents økning fra 2019. 

Hege Edvardsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI).

Foto: LMI

Novartis ga mest til helseorganisasjoner
Oversikten fra fjoråret viser også at det totalt ble overført 34, 2 millioner kroner til helseorganisasjoner. Dette er en økning på 2,8 prosent fra 2019, da industrien overførte 33,3 millioner kroner til helseorganisasjoner.

Følgende fem selskaper hadde de største verdioverføringene til helseorganisasjoner: Novartis (12, 8 millioner kroner), Boehringer Ingelheim (3,2 millioner kroner), AstraZeneca (2,7 millioner kroner), Pfizer (1, 9 millioner kroner) og Takeda (1,8 millioner kroner).

Mer penger til forskning og utvikling
De klart største verdioverføringene legemiddelselskapene i Norge gjør hvert år er relatert til forskning og utvikling. Oversikten for verdioverføringen 2020 viser at de norske legemiddelselskapene til sammen brukte 147,2 millioner kroner på forskning og utvikling. Dette er en 13,5 prosent økning fra 2019, da legemiddelselskapene brukte 129,6 millioner kroner på forskning og utvikling.

– Hvorfor tror dere man ser en slik økning i koronaåret 2020?

– Industrien i Norge har jobbet aktivt over lang tid for å øke sin aktivitet inn mot forskning og utvikling i Norge, både i form av kliniske studier og annen type forskningssamarbeid. Tallene fra i fjor viser resultatet av dette. Basert på tilbakemelding fra firma i forhold til satsing i Norge fremover, er det forventet at vi også neste år vil se en økning, skriver seniorrådgiver i LMI, Hege Edvardsen, i en e-post til Dagens Medisin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!