Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vil ikke lenger screene alle gravide for symptomfri urinveisinfeksjon

Helsedirektoratet sender en ny revidert versjon av nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten ut på høring. 

Publisert: 2021-06-29 — 16.13
Denne artikkelen er over ett år gammel.

FAGLIG KOORDINATOR: Sigurd Høye er leder ved Antibiotikasenteret for primærmedisin, allmennlege og førsteamanuensis ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo og har vært faglig koordinator for revisjonen. Foto: Arkiv

Retningslinjen gir føringer for indikasjon for antibiotika, valg av antibiotika og behandlingslengde i primærhelsetjenesten ved aktuelle infeksjonssykdommer.

– Utgangspunktet for endringen er en grundig gjennomgang av forskningslitteraturen og andre lands retningslinjer. Så vidt vi vet er dette den eneste retningslinjen der det er et fast opplegg for årlig revisjon, og det er nok også denne retningslinjen som brukes oftest i primærhelsetjenesten, sier Sigurd Høye, leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo.

Høye er medlem av redaksjonen for retningslinjen, og har vært faglig koordinator.

Antibiotikasenteret for primærmedisin har siden retningslinjen først ble utgitt i 2008 vært ansvarlig for det faglige innholdet, og har koordinert arbeidsgruppen som nå består av rundt 40 fagpersoner både fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

– Det ble en slags pause i forbindelse med publisering på Helsedirektoratets plattform, slik at denne gangen er det et lite byks. Retningslinjene er ikke snudd opp ned på, de aller fleste anbefalingene er uendret, men det foreslås noen endringer.

Retningslinjen er blitt faglig oppdatert og revidert strukturelt for tilpasning til Helsedirektoratets digitale publiseringsløsning. Høringsutkastet kan du lese her.

Fraråder antibiotika via e-konsultasjon

Blant endringene som foreslås er anbefaling som fraråder antibiotika via e-konsultasjon og reduksjon i behandlingsvarighet ved streptokokkhalsinfeksjon.

– Når det gjelder e-konsultasjoner så har dette blitt vanligere, også før covid-19-pandemien. Derfor var det ønskelig å få på plass en anbefaling som kan bidra til faglig forsvarlig behandling.

– Det er anbefalt en betydelig redusert behandlingsvarighet for streptokokkhalsinfeksjon, fra ti til fem dager. Det er basert på en ny svensk studie fra allmennpraksis, sier Høye.

Faglige endringer:

 • Behandlingsvarighet ved streptokokkhalsinfeksjon er redusert fra ti til fem dager.
 • Ved en del andre luftveisinfeksjoner er dosering standardisert, for eksempel fenoksymetylpenicillin 1 gram x 4 ved pneumoni og akutt sinusitt.
 • Ved akutt otitt hos voksne anbefales det ikke lenger å avvente antibiotikabehandling.
 • Det anbefales ikke lenger at alle gravide screenes for asymptomatisk bakteriuri.
 • Det er opprettet nye anbefalinger rundt antibiotikaprofylakse ved småkirurgi i allmennpraksis, for å tydeliggjøre at slik profylakse som hovedregel ikke er indisert.
 • Det er opprettet en ny anbefaling som fraråder antibiotika via e-konsultasjon.

(Kilde: Helsedirektoratet)

– Ikke noe særlig å vinne på screening av alle gravide

– Kan du si noe om grunnen til endringer når det gjelder screening av gravide for symptomfri urinveisinfeksjon?

– Det bygger på en diskusjon som har vært i fagmiljøet. I den reviderte faglige retningslinjen har vi inkludert flere fagmiljøer i diskusjonen.

– Den gamle anbefalingen bygget på eldre studier. En nyere nederlandsk studie tyder på at det ikke er noe særlig å vinne på screening av alle gravide, og vi anbefaler derfor kun screening av gravide kvinner som har økt risiko for å utvikle urinveisinfeksjon. Vurderingen har tatt for seg faren for komplikasjoner på den ene siden, og unødvendig antibiotikabruk og medikalisering av graviditet på den andre siden.

Høye forteller at det i arbeidet lages det arbeidspar eller grupper som er ansvarlig for faglige innspill.

– I gruppene er det minst en allmennlege og en relevant organspesialist.

– Nå skal retningslinjene ut på høring, vi ser for oss at det vil være klinikere som vil ha innspill, sier Høye.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!