Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Jeg drømmer om en fast «KEF-ordning»

Min drøm er det blir mindre skambelagt å få hjelp til kosthold. Kan løsningen bli en ordning med fast klinisk ernæringsfysiolog (KEF)? Som jeg her vil kalle Fast-KEF-ordningen.

Publisert: 2021-06-24 — 04.59

Kristin Sophi Amundsen

UNGE STEMMER-KOMMENTAREN: Kristin Sophi Amundsen, klinisk ernæringsfysiolog (KEF) og forsker ved Universitetet i Bergen

ÉN AV VÅR tids største helseutfordringer er overvekt og fedme, og lange ventelister hos klinisk ernæringsfysiolog (KEF) preger spesialisthelsetjenesten. Samtidig sitter spisskompetansen uten jobb – mens befolkningens midjemål øker.

Snaue én million nordmenn over 18 år har fedme, og det ser ikke ut til at utviklingen skal snu. De siste 20 årene har andelen av dem med fedme doblet seg, og tall fra norske undersøkelser viser at overvekt har blitt mer vanlig enn normalvekt. Med en økt forekomst av overvekt og fedme har antallet diagnostiserte med type 2-diabetes (T2D) også økt, slik at en stor andel av befolkningen kan ha diabetes uten å vite det.

T2D er en alvorlig livsstilssykdom som kan gi nedsatt livskvalitet og alvorlige senkomplikasjoner. Ofte blir denne pasientgruppen rådet til vektreduksjon, samtidig som ressursene for å få hjelp til livsstilsendring, er svært begrenset.

Kan Insta-kostråd og selvutnevnte ernæringseksperter bli historie?

DIABETES-KUR. En skotsk studie viste at TD2 kan reverseres ved å veilede pasientene gjennom et vektreduksjonsprogram, der målet var en vektnedgang på 15 kg. De tok i bruk måltidserstattere for å redusere vekten, og et «vanlig» sunt kosthold for å vedlikeholde vekttapet. Samtidig fikk pasientene tett oppfølging av klinisk ernæringsfysiolog (KEF) ved fastlegekontorer. De viste at det er mulig å redusere vekten, oppnå tilbakegang av T2D – og holde seg der ved hjelp av tett oppfølging og ernæringsbehandling over tid.

Etter ett år var 86 prosent av pasientene som hadde gått ned 15 kilo eller mer, diabetesfrie, og de hadde avsluttet medikamentbehandling.

FETE SUMMER. Overvekt og fedme var primærårsak til over 3200 dødsfall i 2016; med påfølgende samfunnskostnader. Inkludert sykdomsbyrde, tapt arbeidsinnsats og helsetjenestekostnader, utgjør fedme alene en av de mest kostbare folkesykdommene i Norge, estimert til cirka 70 milliarder kroner per år.

Helsedirektoratet har tidligere anbefalt én KEF per 10.000 innbyggere i primærtjenesten: Totalt utgjør dette rundt 500 årsverk i kostnader – en dråpe i havet i motsetning til kostnadene ved fedme.

DRØMMEN. Det er et enormt behov for ernæringskompetanse, spesielt i primærhelsetjenesten, for å forebygge, utrede og behandle overvekt, fedme og diabetes. Livsstilssykdommer krever ofte langsiktig, om ikke livslang, oppfølging. Dersom faglige kostholdsråd hadde vært en del av hverdagen i alle livets faser – som student, brannkonstabel, gravid eller småbarnsforelder – hadde vi kanskje ikke sett den samme utviklingen som vi ser i dag.

Dersom drømmen om en ordning med fast klinisk ernæringsfysiolog (KEF) – Fast-KEF-ordningen – ville ha blitt realisert, kunne det ha blitt mindre skambelagt å få hjelp til kosthold. Insta-kostråd og selvutnevnte ernæringseksperter kunne ha blitt historie, og pasientene ville ha fått trygg veiledning og støtte i stedet for «den mest freshe» slanketrenden.


Dagens Medisin, fra Kronikk og debattseksjonen i 10/11-utgaven

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Trond Kristoffersen 16.07.2021 19.48.49

  Uføretrygdet

  Durek var smittespreder i USA

 • Trond Kristoffersen 16.07.2021 19.39.42

  Uføretrygdet

  Jeg tror verden ville vært et mye bedre sted å være uten muslimer

 • Trond Kristoffersen 16.07.2021 18.21.47

  Uføretrygdet

  Jeg tror Hadia Tajik har vært smittespreder inne i Stortingsbygningen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!