Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hva om fastlegeordningen var en søppelhaug?

Da hadde den sannsynligvis vært reddet.

Publisert: 2021-06-19 — 08.00

Frode Oosterling

Foto: privat

Kronikk: Frode Oosterling, spesialist i allmennmedisin

FULL FYR. I stedet står den nå i full fyr, med de ansvarlige som tafatte tilskuere. Tanken slo meg nylig da en Unio-streik ble avbrutt av tvungen lønnsnemd fordi det var fare for selvantenning i en søppelhaug i Fredrikstad.

Potensiell selvantenning i en haug med søppel i Fredrikstad er altså til fare for liv og helse. Mens det faktum at fastlegeordningen nå havarerer i hele landet møtes med lommerusk og skuldertrekk.

Fra Helsedirektoratets årsrapport for Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-24: «Det ble i 2020 igangsatt betydelig arbeid under handlingsplanen. En samlet effekt av mange tiltak kan på sikt bedre utfordringsbildet. Dette gjelder ikke minst for grunnleggende elementer som rekruttering og stabilitet. I det videre vil det være viktig å følge med på summen av tiltakenes effekt, identifisere sammenhenger mellom ulike endringer og ytterligere styrke vår kunnskap om hva som virker og ikke for å nå målet om en fremtidsrettet og bærekraftig allmennlegetjeneste.» 

Tåkeprat og tildekning av fakta som gir assosiasjoner til en eiendomsmegler som prøver å selge ei rønne.

Legene der har i flere år påpekt uforsvarlig arbeidspress uten at situasjonen er blitt bedre, snarere tvert imot.

TANKEEKSPERIMENT. Se for deg fastlegeordningen som en avdeling på et sykehus: Legene der har i flere år påpekt uforsvarlig arbeidspress uten at situasjonen er blitt bedre, snarere tvert imot. Nå jobber de i gjennomsnitt 56 timer i uka. I tillegg kommer vaktene, som er slitsomme. Mange av legene slutter fordi de finner arbeidsforholdene uholdbare. Det er umulig å få rekruttert nye leger i disse stillingene, de eneste legene man får tak i er korttidsvikarer som ikke er forpliktet til å gjennomføre spesialistutdanning. Hvor lenge ville det gå før en slik sykehusavdeling ble meldt til Statsforvalteren for vanstyre, uforsvarlig drift og systemfeil?

UFORSVARLIG DRIFT. Dagens Medisin refererte i april i år en studie som viser at fastleger fikk ti ganger flere advarsler enn sykehusleger i perioden 2011 til 2018. Fastleger i distrikt, som har aller mest legevakt og dermed størst totalbelastning, får flest reaksjoner fra Helsetilsynet. Jeg mener dette er resultat av en åpenbar systemfeil i form av uforsvarlig drift over år der fastlegene til tross for gjentatte advarsler er blitt utsatt for en uakseptabelt stor arbeidsbelastning. Det øker risikoen for feilbehandling. Helsetilsynet er raskt ute med å påpeke systemfeil i spesialisthelsetjenesten, mens feil begått på legevakt og i fastlegeordningen pådømmes enkeltleger.

FORSØMT SIN ROLLE. Jeg anklager Statsforvalterne og Helsetilsynet for å ha forsømt sin rolle ved ikke å ha opprettet tilsyn mot denne grove systemfeilen i dagens norske fastlegeordning, og krever at de kommer på banen.

Interessekonflikter: Egentlig ingen, men jeg er en av legene som er i ferd med å forlate det synkende fastlegeskip. Hjemmelen min på det velrennomerte Svingen legesenter i Lillehammer sentrum har vært utlyst to ganger, uten hell.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 20.06.2021 07.49.55

  Lege

  denne glimrende kronikken berøres prioriteringsdebatten. Det er betimelig. Fra etikkens voktere ytres absolutter om at man ikke baserer prioriteringer på enkeltpasienter, og at konsekvensen av et dårlig prioriteringsarbeid er at alle taper. Dette er kjernen i den smale sektordebatten om Beslutningsforum i statens RHF, men som «uten et ansikt» er ikke sexy nok for media som også tilskrives et ansvar i debatten. Fastlegeordningen (FLO) har personlig ansvar for 5 millioner pasienter. Fastlegen har enkeltpasienter som UTGANGSPUNKT for sine prioriteringer, og initierer ikke første sykdomskontakt med Qualy eller Daly. Det er heller ikke sexy nok for media. Om våre «tenkere» nå kunne løfte bikket opp fra Blankholm mot grasrota og Donderteste skylappdemokratiet i prioriteringsdebatten, ville de muligens få øye på prioriteringene som radbrekker FLO; et progressivt folkehelseproblem på gang. Det hevdes altså at mediene ikke vil ta i en sak uten et ansikt. Det er simpelthen usexy, slås det fast.

 • Sven Richard Haugvik 20.06.2021 07.58.11

  Lege

  Mange kollegafjes har i årevis fått spalteplass om feilpioriteringer uten å dytte en pasientmaske foran seg. Det er altså ikke sexy nok, selv om det er velferdsstatens grunnfjell det står om. Det burde være ganske sexy. Paradokset i tesen (Førde/Stensland) ble at enkeltoppslag om enkeltpasienter kortslutter prioriteringsprosessen. Og alle de som ikke blir hørt, blir skuffet. Jeg viser derfor til en HØRING av 27.02.2019(G.Riise): -Vurderingene og beslutningene fastlegene tar, får store konsekvenser for ressursbruken i hele helsetjenesten. Har vi kanskje skrevet for mange kronikker, og etterhvert gjort FLO usexy? Parallelt med å etterleve LEON-prinsippet er det viktig å sikre at fastlegene prioriterer godt i møtet med 5 millioner enkeltpasienter. Prioriteringsarbeid tar tid, og med en styrket FLO, vil fastlegene har mer tid til HVER pasient, signerte Riise. Dette kunne ha bidratt til bedre prioriteringsbeslutninger flagget sentralstyret i opposisjon mot Blankholms blinde flekk i NOU 2018

 • Arnulf Heimdal 19.06.2021 13.58.46

  Lege

  God sammenligning. Dette er gjentatt mange ganger på ulikt vis over mange år uten at noe har skjedd, annet enn planer og utredninger med litt strøsand på toppen. Derfor har de aller fleste allerede mistet tilliten til en åpenbar inkompetent forvaltning. Denne tilliten tar det i beste fall flere år med svært tydlige og forpliktende tiltak å gjenopprette. Disse kommer ikke, dermed er det allerede for sent å redde fastlegemodellen stadig flere steder. De helprivate tilbyderne og vikarbyråene går lyse tider i møte. Kommunene kommer til å få raskt økende utgifter. Og Bent Høie vil bli husket som helseministeren som lot den vellykkede, populære og billige fastlegeordningen gå til grunne.

 • Christina Eliassen 19.06.2021 12.49.17

  Overlege

  Støtter deg så i din ytring👏👏

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!