Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

STREIKEVILJE: Leger i Trondheim var blant dem som streiket i høst. På bildet: Fastlege Mona Størseth, Johanna Westin og Finn Høivik. 

Foto: Privat

Slik har Rikslønnsnemnda konkludert om legestreiken

Rikslønnsnemnda har avgitt sin kjennelse om Legeforeningens streik i fjor høst. 

Publisert: 2021-06-11 — 20.56 (Oppdatert: 2021-06-11 — 21.29)

IKKE OVER: - Vår kamp er ikke over, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen. Her er hun avbildet under fremleggelsen av regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten for ett år siden. 

Foto: Vidar Sandnes

Onsdag denne uken behandlet Rikslønnsnemnda tvisten mellom Legeforeningen og KS.

Legene gikk til streik høsten 2020 med ønske om å få et tak på hvor mange timer en lege kan pålegges å jobbe legevakt. En slik grense ville ikke KS gå med på. Arbeidsgiverforeningen var også kritisk til at Legeforeningen valgte å gå til konflikt. 

Nemndas kjennelse ble kjent fredag kveld. Nemnda har besluttet at tariffavtalen forlenges uendret til 31. desember 2021. 

Her finner du hele Rikslønnsnemndas kjennelse.

LES OGSÅ
– KS forsøker å tåkelegge sitt ansvar

Varsler fortsatt kamp

– Kjennelsen kan føre til enda høyere arbeidsbelastning på legevakt og forverre krisen i fastlegeordningen. Vår kamp for en levelig arbeidshverdag er ikke over, uttaler president Marit Hermansen i Legeforeningen i en pressemelding. 

Legenes leder er krass i sin vurdering av kjennelsen:

– Denne vurderingen må KS og staten stå til ansvar for. Vi kan ikke forsvare dette overfor våre medlemmer, sier Hermansen.

KS: – Forståelse for vårt syn

KS er på sin side fornøyd med konklusjonen, samtidig som organisasjonen uttrykker at dette ikke er en varig løsning på konflikten.

– Vi oppfatter at rikslønnsnemnda har forståelse for vårt syn om at dette er en problemstilling som ikke kan løses i en tariffavtale, løsrevet fra de nasjonale rammevilkårene i fastlegeordningen, sier direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

– Staten, KS og Legeforeningen må uansett sette seg sammen og finne løsninger som gjør at kommunene kan sikre innbyggerne legevakt, og som samtidig sikrer legene en forsvarlig vaktbelastning.

«Krevende for unge leger»

I nemndas merknader vises det likevel til at legene har en tøff arbeidshverdag. 

«Rikslønnsnemnda har forståelse for at legevakttjenesten og de unntak som er gjort fra arbeidstidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven innebærer en stor belastning for legene i kommunehelsetjenesten. Særlig forstår Rikslønnsnemnda at dette oppleves som krevende for unge leger,» står det å lese i kjennelsen

Nemnda skriver også rett ut at det er «behov for en revisjon av de avtaler som finnes i dag.»

Skal lese grundig

Legeforeningen har tidligere erfaring med å ta en streike-sak til arbeidsretten. Dette skjedde etter sykehusstreiken i 2016, og legene vant saken mot arbeidsgiverforeningen Spekter

Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen har tidligere ikke utelukket at også denne konflikten kan ende i retten. 

– Vi vil nå lese kjennelsen grundig og vurdere hvordan vi på best mulig måte skal jobbe videre for å få på plass et helt nødvendig vern for legene i kommunehelsetjenesten, uttaler Hermansen i pressemeldingen. 

Dette er nemndens sammensetning:

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, leder

Seniorforsker Erling Barth

Professor Bjørnar Borvik

2. nestleder Roger Heimli, LO

Avdelingsdirektør Margrethe Meder, NHO

Sentralstyremedlem Nils Kristian Klev, Den norske legeforening

Avdelingsdirektør for avdelingen jus- og arbeidsliv Lars Duvaland, Den norske legeforening

Avdelingsdirektør Forhandling Hege Mygland, KS

Advokat Hege Torvbråten, KS

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Gunnar Hetland 13.06.2021 15.34.23

  Lege

  Å jobbe som fastlege i 35 år er det snart ingen som orker lenger. Det kan gå som i Sverige, hvor primærlegene slutter i sine faste jobber og i stedet jobber gjennom vikarbyrå. Da kan man jobbe når man vil og ha ferie etter eget ønske. Mange steder trenger man ikke ha legevakt. På dagtid tjener man dobbelt så mye som når man er fast ansatt. Man kan få et bedre liv med mindre ansvar og forpliktelser og kortere arbeidsdager.

 • Arnulf Heimdal 13.06.2021 18.50.25

  Lege

  Vikarbyråene både i Norge og i andre land er nok allerede svært fornøyd med Bent Høie sin (manglende) omsorg for fastlegeordningen, og fremtiden ser nå svært lys ut med gode inntjeningsmuligheter landet rundt.

 • Gunnar Hetland 14.06.2021 17.51.17

  Lege

  Samhandlingsreformen er hovedårsaken til at fastlegene er overarbeidet. Da er det diskutabelt om dette skyldes Bent Høie eller de som ga oss denne reformen -- in casu tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen og Stoltenberg 2- regjeringen. Det var for øvrig mye bråk også da Anne Grete Strøm Erichsen var helseminister......Mitt inntrykk er ellers at Bent Høie har tapt den interne budsjettkampen i regjeringen ved flere anledninger og at dette kan ha rammet Fastlegeordningen. Høyest prioritet har det vært med bevilgninger til Politiet og til 52 nye F35 jagerfly til nesten 1 milliard kroner pr. stk...... Jeg er ellers enig med deg i at fremtiden nå ser svært lys ut med gode inntjeningsmuligheter landet rundt for vikarlegene. Kanskje i motsetning til deg ser jeg imidlertid på dette som bra. Fastlegenes inntektsutvikling de senere årene har ikke vært tilfredsstillende. Slik vil det nok fortsette så lenge som det ikke gjøres noe med selve modellen for inntektsutvikling i Norge.

 • Arnulf Heimdal 15.06.2021 12.02.14

  Lege

  Det er riktig at årsaken til fastlegekrisen ligger tilbake i tid, der hovedårsken er et inkompetent HOD gjennom mange år. Allikevel er det Bent Høie som har hatt ansvaret de siste 8 år, og som vil bli husket som Norges hittil dyreste helseminister som lot den vellykkede fastlegeordningen gå til grunne. Et trist ettermæle.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!