Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ja til mer valgfrihet i muskel- og skjelettbehandlingen

I dag får ikke pasienter med muskel- og skjelettplager mulighet til å velge behandler ut ifra egne behov, tidligere erfaringer og gode relasjoner. Dagens system er overmodent for endring – pasientene bør få større råderett over hvilke behandlere de tilbys gjennom forsikringsordningene.

Publisert: 2021-06-11 — 05.31

Knut Andersen

Innlegg: Knut Andersen, ph.d. og kiropraktor ved Atlasklinikken, Oslo
Torbjørn Furulund, bransjedirektør for Helse og velferd, NHO Service og handel

HVER FJERDE nordmann har fått smerter i nakke, rygg eller lignende plager på grunn av mer hjemmekontor eller mer stillesittende tilværelse, ifølge en undersøkelse fra Opinion.

Torbjørn Furulund

Plager i nakke og skulder-regionen er noe som rammer svært mange i Norge. Rundt en million arbeidstakere har slike plager. Tre av fire tapte dagsverk skyldes muskel- og skjelettplager, og tallet har ligget stabilt høyt i over ti år. Koronapandemien har forverret situasjonen.

RASKERE BEHANDLING. Det offentlige klarer ikke å løse denne utfordringen alene. Derfor har bedrifter og enkeltpersoner tegnet helse- og behandlingsforsikringer. Ved utgangen av 2020 hadde 648.000 nordmenn en slik forsikring. De aller fleste var dekket av arbeidsgiver.

Pasienter med muskel- og skjelettplager trenger et etablert terapeut-/pasientforhold som kan hylles og verdsettes på samme måte som fastlegeordningen. Det vil gi færre sykedager og bedre livskvalitet for svært mange mennesker

Forsikring gir raskere behandling. Man unngår ventetid for undersøkelse og vurdering. Særlig viktig er henvisning til legespesialister og fysioterapeut/kiropraktor.

FALLER UTENFOR. Å sette pasienten i sentrum, kunne ha betydd at forsikringstaker/arbeidstaker får velge fritt hvilket behandlingssted hun eller han ønsker å bruke. Slik er det dessverre ikke i dag.

Hvert forsikringsselskap har kun avtaler med et lite antall klinikker. Flere frittstående, gode behandlingstilbud faller dermed utenfor. Dermed er pasientens mulighet til å velge ut ifra egne behov, tidligere erfaringer og gode relasjoner, borte. Som regel er det arbeidsgiver som velger behandlingsforsikringen, og er dermed den som indirekte bestemmer hvilken terapeut eller klinikk som skal foreta behandlingen.

FØLELSE AV TVANG. Vi får bedre folkehelse gjennom å ha brukeren i fokus: At brukeren får god informasjon om tjenestene – og blir hørt når tjenester utformes, er meget viktige prinsipper. NHO Service og Handel, som organiserer medlemmer innen kiropraktikk, får mange tilbakemeldinger fra pasienter som sier at de blir «tvunget» til å velge behandlere forsikringsselskapene har avtale med. Dette er uavhengig om arbeidsgivere eller deres ansatte har et tidligere etablert pasient/terapeut-forhold man fortsatt ønsker å benytte.

Problemstillingen er også aktuell for andre profesjonsgrupper som omfattes av behandlingsforsikringene.

STØRRE RÅDERETT! NHO Service og Handel er opptatt av konkurranse på like vilkår, og at pasienter bør få større råderett over hvilke behandlere de blir tilbudt gjennom forsikringsordningene.

Vi har er et system som er overmodent for endring. Fastlegeordningen er et eksempel på et etablert terapeut-/pasientforhold som hylles og verdsettes. Tilsvarende må også gjelde for pasienters forhold til sin muskel/skjelettbehandler; det være seg fysioterapeuter, kiropraktorer eller manuellterapeuter.

Dette vil gi færre sykedager og bedre livskvalitet for svært mange mennesker.


Disclaimer:
Atlasklinikken er et tverrfaglig helsesenter med klinikker sentralt i Oslo, Bergen og Sandnes/Stavanger

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Steinar Forshei 11.06.2021 16.42.48

  Daglig leder

  Det er en viktig problemstilling som reises her. Vi hører ofte fra arbeidstakere i medlemsbedrifter at de blir kanalisert til klinikker og behandlere som de ikke ønsker eller har noe forhold til. Bedriftsledere gir uttrykk for frustrasjon over at ansatte ikke kan velge fritt.

 • Sonia Nilsen 11.06.2021 11.07.34

  Fysioterapeut

  Som fysioterapeut i privat praksis støtter jeg dette. Både driftstilskuddsordningen fysioterapeuter har idag, og forsikringsordningen en del pasienter har, gagner etter min mening ikke pasienten, det snevrer heller inn tilbudet deres.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!