Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

UTSATT AVGJØRELSE: Marit Hermansen har ledet ansettelsesutvalget, sammen med blant andre leder Anne-Karin Rime i Overlegeforeningen, Kristin Utne i Yngre legers forening og Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen. Etter planen skulle ansettelsen vært loset i havn i februar. Hermansen vil ikke kommentere om forsinkelsen skyldes utfordringer i avgjørelsesprosessen.

Foto: Vidar Sandnes

Har plukket ut generalsekretær-favoritt

Ansettelsesutvalget i Legeforeningen har bestemt seg og legger frem sitt forslag til ny generalsekretær den 18. mars.

Publisert: 2021-03-12 — 06.00
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Torsdag i kommende uke skal utvalget som har fått ansvaret for å anbefale en ny generalsekretær i Legeforeningen, legge frem sitt forslag for sentralstyret i foreningen.

Dagens Medisin vet at det nå foreligger en rangeringsliste over søkere.

Marit Hermansen, som er dagens president i Legeforeningen, er også leder av ansettelsesutvalget. Hermansen sier til Dagens Medisin at hun ikke har noen kommentar om hvem som står på toppen av listen.

– Vi har kjørt en bred og god prosess i samarbeid med Headvisor (hodejegerfirma journ. anm.), sier Hermansen.

Vil ikke svare om enighet

Ansettelsesutvalget har i tillegg til Marit Hermansen bestått av lederne for de største underforeningene: Anne-Karin Rime (Overlegeforeningen), Kristin Utne (Yngre legers forening) og Nils Kristian Klev (Allmennlegeforeningen), i tillegg til representanter fra sekretariatet.

Alle de tre sitter i sentralstyret i foreningen.

LES OGSÅ
Tause om lederverv

Hermansen vil ikke svare på om det har vært vanskelig å velge mellom kandidatene eller om én kandidat utmerket seg.

– Har det vært enstemmighet i utvalget om å velge denne personen?

– Ingen kommentar. Vi skal først orientere sentralstyret.

Kun menn

Legeforeningen, som ble stiftet 1886, har aldri hatt en kvinne som generalsekretær.

13 personer har innehatt stillingen som generalsekretær eller konstituert generalsekretær.

– Det har så langt ikke vært noen kvinnelig generalsekretær for Legeforeningen. Har det hatt innvirkning på valget?

– Ingen kommentar.

– Har kjønn vært tatt med i vurderingen?

– Ingen kommentar. Vi kan snakkes den 18.

 

Søker klok og erfaren leder

Generalsekretæren i Legeforeningen er den høyeste administrative posisjonen i foreningen, som ledes av den politisk valgte presidenten.

Forrige gang jobben var ledig, var for 12 år siden. Årsaken til byttet er at dagens generalsekretær Geir Riise går av med pensjon.

Marit Hermansen vil heller ikke gå nærmere inn på hva som har vært viktigst i valget av en ny leder.

– Det kan du se i kravspesifikasjonen i stillingsannonsen, sier hun.

– Det er flere krav i utlysningen. Hva er viktigst?

– Det er den samlede vurderingen som er viktig.

I stillingsutlysningen, som utløp 17. januar, heter det at Legeforeningen «søker en engasjert, strategisk, klok og erfaren leder til en av de mest sentrale og ambisiøse aktørene i norsk arbeidsliv».

Den nye generalsekretæren vil få ansvar for 180 ansatte.

«Den som ansettes må kunne håndtere et bredt spekter av oppgaver fra daglig drift av en stor politisk styrt organisasjon til løpende oppgaver som følge av endringer i politiske og samfunnsmessige rammevilkår.»

Det kreves også «gode forutsetninger for å forstå grensesnittet mellom politikk og administrasjon».

Personen som ansettes må være lege. Fjerning av dette kravet var tema i foreningen i fjor, men ble ikke en realitet.

 

Vil ikke opplyse om søkerantall

Hermansen vil ikke kommentere om hvor mange som har blitt vurdert til stillingen.

– Hvorfor vil du ikke si hvor mange kandidater dere har vurdert?

– Slike prosesser skal være, og er, lukkede prosesser. Sentralstyret skal gjøre ansettelsen. Derfor skal de få informasjonen eksklusivt og i møtet.

– Vil dere gå ut med antall kandidater etter møtet?

– Nei, da vil fokus være på den som har fått jobben.

– Det er ikke personsensitivt å oppgi antall kandidater?

– For noen søkere kan det være det – og det er ikke av interesse. Det kan være noen som har vært inne tidlig i en prosess, noen er inne og så ute – det kan være vanskelig å sette et sånt antall.

– Etter det Dagens Medisin erfarer har det vært en rekke kandidater. Hva tenker du om interessen for jobben?

– Det er naturlig at det er stor interesse for en sånn jobb.

 

Utsatt prosess

I utgangspunktet var planen at rekrutteringsprosessen skulle være i havn i februar, ifølge et referat fra styremøte i foreningen i oktober i fjor.

Heller ikke dette ønsker Hermansen å kommentere.

– Har utsettelsen å gjøre med utfordringer i avgjørelsesprosessen?

– Ingen kommentar.

 

Utpeker ny leder før avgang

Det er flere lederskifter på gang i Legeforeningen for tiden. Til sommeren skal det også velges ny president, som Dagens Medisin tidligere har omtalt.

– I hvilken grad henger valget av generalsekretær sammen med valget av ny president?

– Det er to helt uavhengige prosesser.

– Det skal nå med et kort mellomrom både ansettes ny generalsekretær og velges en ny president. Er det uheldig for foreningen, for eksempel med tanke på kontinuitet?

– Denne organisasjonen har solide erfarne personer utover toppledelse, både på politiker- og organisasjonssiden, så dette vil denne organisasjonen håndtere veldig godt.

Selv skal Marit Hermansen ikke stille i presidentvalget. Hun har sittet maksperioden i vervet.

– Du leder ansettelsesutvalget nå før du slutter som president. Er dette et uttrykk for at du ønsker makt eller innflytelse før du går, eller med Siv Jensens ord da hun meldte sin avgang – behov for «en opprydning»?

– Denne organisasjonen har ikke behov for opprydning. Min erfaring som president er viktig i en sånn prosess som dette. Jeg har erfaring fra seks år som president og vet hva stillingen som generalsekretær innebærer, og hva som er viktig for den stillingen. Samtidig har vi et bredt sammensatt ansettelsesutvalg.

– Hva ligger i formuleringen «bredt sammensatt»?

– Bredt sammensatt.

– «Bredt sammensatt» fordi både sekretariatet og ledere i de store foreningene er representert?

– Bredt sammensatt. Jeg har ikke noe å si utover det.

 

Har holdt kortene tett til brystet

Det er få som vet hvem som er valgt ut, også på ledernivå i foreningen. Det er derfor stor spenning knyttet til hvem som blir den nye lederen.

– Det er svært få som har hatt kjennskap til prosessen. Hvorfor har det vært viktig for ansettelsesutvalget å holde kortene tett til brystet?

– Det er helt vanlig og helt naturlig når det gjelder en slik stilling.

– En toppstilling?

– Ja.

Slik Dagens Medisin forstår det, har det vært ønskelig å få til et fysisk møte når ansettelsessaken skal behandles. Det legges nå opp til et digitalt møte.

– Det er naturlig at man vil ha et fysisk møte, men vi må forholde oss til smittesituasjonen og vil kunne ta en beslutning uavhengig av møteform, sier Hermansen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!