Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

LITEN OG STOR: Helse Nord er en stor og en liten region på en gang.– Vi har sterke og gode fagmiljøer, men vi er sårbare fordi vi er en liten befolkning spredt over et stort område, sier Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF. 

Foto: Tom Melby/Avisa Nordland

– Fristbruddordningen er ikke utfordringen

Helse Nord-sjef Cecilie Daae sier utfordringene med fristbrudd ligner på utfordringene sykehusene har med etterslepet etter koronapandemien. – Effekter av hendelser rammer Nord-Norge mer enn andre landsdeler. 

Publisert: 2021-03-12 — 14.49

Dette handler om:

Dagens Medisin vil i en serie artikler sette søkelys på hvordan ulike ordninger i den offentlige helsetjenesten påvirker det offentlige behandlingstilbudet.

 • Målet med fristbruddordningen er at pasienter skal sikres behanding - også når det offentlige ikke evner å gi dem det.

 • Systemet fungerer slik at private behandlere overtar pasientene. og sender regningen til sykehusene.

 • Finnmarkssykehuset forteller at de på grunn av fristbruddene er havnet i en kostnadsspiral de ikke har kontroll på.

  Artikkelserien er laget i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i Bergen.

– Vår region har hatt og har fortsatt problemstillinger knyttet til rekruttering, det å ha tilstrekkelig med personell og klare å beholde fagfolkene. Det er min tilnærming til dette, sier Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF, som har sørge-for-ansvaret for befolkningen i Nord-Norge.

Både Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Nordlandssykehuset har problemer med fristbrudd innen psykisk helsevern.

Både i form av kostnadene knyttet til ordningen, men også at disse kostnadene går på bekostning av helseforetakenes evne til å opprettholde tilbud til psykisk syke pasienter.

Her kan du lese Dagens Medsins artikkelserie om Fristbruddordningen. 

Rammer hardest i nord
– Vi må være langt mer offensive når for å komme videre med disse problemstillingene, som jeg mener er et viktig utgangspunkt for denne typen uønskede utviklingstrekk, sier Daae, og trekker paralleller mellom Fristbruddordningen og koronapandemien.

– Utfordringene med fristbruddordningen er egentlig veldig analogt med utfordringene med etterslepet etter koronapandemien. Effekter av hendelser rammer Nord-Norge mer enn andre landsdeler.

Vi bruke video, telefon og moderne hjelpemidler og nettløsninger for å kompensere for avstandene.
Cecile Daae

– Fristbruddordningen er ikke utfordringen. Utfordringen er å jobbe frem en mer robust helsesystemutvikling og utfordre oss selv til å gjennomgå organisering og håndtering av våre pasienter. Vi må i større grad tenke annerledes og finne andre løsninger og måter å arbeide på som passer i vår landsdel.

LES OGSÅ
Sykehusdirektør om fristbrudd: – Vi er fanget i en kostnadsspiral

Ta i bruk ny teknologi
Helse Nord er en stor og en liten region på en gang, påpeker Daae:

LES OGSÅ
Mener fristbruddordningen motiverer til juks med frister

– Vi har sterke og gode fagmiljøer, men vi er sårbare fordi vi er en liten befolkning spredt over et stort område. Derfor må vi i større grad se vår region og helsetilbudet til befolkningen i Nord-Norge under ett. Vi må utnytte ledig kapasitet og være langt mer offensive med tanke på ulike ambulante ordninger. I tillegg må vi bruke video, telefon og moderne hjelpemidler og nettløsninger for å kompensere for avstandene.

– Dette handler også om ledelse og fellesskap og å se styrker og utfordringer under ett. Vi jobber mye med det i foretaksgruppen vår, men vi kan sikkert bli enda bedre.

– Hvordan vi Helse Nord bistå helseforetakene med denne utfordringen?

– Jeg oppfatter at vi har en kontinuerlig dialog mellom RHF-et og HF-ene, gjennom regelmessige oppfølgingsmøter hvor dette er et av flere temaer.

Lojale mot ordningen
– Psykologforeningen mener fristbruddordningen kan motivere til å jukse med fristbrudd. Hva tenker du om det?

– Vi skal være lojale mot fristbruddordningen, det tar jeg som en selvfølge at helseforetakene er, sier Daae og avslutter: 

– Vi jobber hardt og godt sammen i vår region. Selv om vi har muligheter som kan utnyttes enda bedre, er jeg optimistisk. Jeg er veldig stolt av den spesialisthelsetjenesten vi har i Nord-Norge og alt det flotte arbeidet som gjøres hver eneste dag. Det vil jeg gjerne løfte frem.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!