Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

RHF HAR ANSVAR: – Det er viktig for meg å understreke at det regionale helseforetaket har ansvar for å sørge for at befolkningen får nødvendige spesialisthelsetjenester, og at helseforetakene har ressurser og rammebetingelser til å yte dette, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H).

Foto: Arkivfoto

HOD: – En sentral pasientrettighet

– Jeg har forståelse for at sykehusene i Nord-Norge, og særlig Finnmarksykehuset, har større utfordringer med rekruttering enn mange andre deler av landet, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H).

Publisert: 2021-03-11 — 18.21

På spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om hvilke tanker han gjør seg rundt fristbruddordningen og dens konsekvenser, er det statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) som svarer. 

Underlagt tilsyn
Erlandsen redegjør i en epost til Dagens Medisin for hvordan fristbruddordningen fungerer. Hun viser videre til at det er den som gir helsehjelpen, som er ansvarlig for at hjelpen er forsvarlig.

– Det ville ha vært i strid med grunnleggende pasientrettigheter dersom sykehuset kunne intervenere midt i et behandlingsforløp og kreve pasienten tilbake til sitt opprinnelige behandlingssted. Pasienten har rett til å velge behandlingssted. Det er imidlertid ikke riktig å si at de private får holde på uten innsyn. Fristbruddleverandørene er, som alle andre som yter behandling i spesialisthelsetjenesten, underlagt tilsynsmyndighetenes tilsyn og kontroll, uttaler hun. 

Forstår utfordringene
– Det er viktig for meg å understreke at det regionale helseforetaket har ansvar for å sørge for at befolkningen får nødvendige spesialisthelsetjenester, og at helseforetakene har ressurser og rammebetingelser til å yte dette, bemerker statssekretæren.

– Jeg har forståelse for at sykehusene i Nord-Norge, og særlig Finnmarksykehuset, har større utfordringer med rekruttering enn mange andre deler av landet. Fristbruddordningen er likevel en sentral pasientrettighet, og den skal være like mye verdt for pasienter i hele landet, fastslår hun.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!