Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

REVISJON: Geir Tollåli, fagsjef i Helse Nord, er i gang med en revisjon av kreftplanen i Helse Nord og forsikrer at funksjonsfordeling er en viktig del av arbeidet.

Foto: Vidar Sandnes

Skal vurdere funksjonsdeling innen kreftkirurgien

Helse Nord er i gang med å revidere den regionale kreftplanen. – Funksjonsdeling er selvfølgelig blant det som skal revideres, sier Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord. 

Publisert: 2020-10-06 — 13.19

Det har vært mye oppmerksomhet om tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset det siste året.

Sykehuset Mo i Rana opererer akkurat nok tykktarmskreft til at sykehuset  oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger om operasjonsvolum, det gjør ikke sykehuset i Sandessjøen, ifølge kreftregisteret.

LES OGSÅ
400 kreftpasienter opereres ved sykehus som ikke oppfyller krav til volum

Tall som Dagens Medisin har fått fra Kreftregisteret, viser at selv om 94 - 95 prosent av kreftpasientene i Norge blir operert på høyvolumsykehus, er det fremdeles flere hundre pasienter som hvert år blir operert på sykehus som ikke innfrir anbefalinger og krav til operasjonsvolum. 

– Moden for revisjon
Helse Nord er nå i gang å revidere kreftplanen i det regionale helseforetaket.

– Kreftplanen er moden for revisjon. Der skal vi gå gjennom det meste av kreftbehandlingen i helseforetakene i Nord-Norge, selvfølgelig også funksjonsdelingen, sier fagsjef Geir Tollåli til Dagens Medisin.

Han understreker at alt av kreftkirurgi allerede er funksjonsdelt.

– Men vi må vurdere om den funksjonsdelingen vi praktiserer i dag, er hensiktsmessig, eller om vi bør foreta endringer.

– Må veie flere forhold mot hverandre
Tollåli vil ikke spekulere i eller ha en oppfatning om hvorvidt tarmkreftkirurgien på Helgeland, eller annen kreftkirurgi ved andre nordnorske sykehus, i fremtiden vil bli utført på færre sykehus enn i dag. 

– Dette vil bli vurdert i revisjonen. Det er man i full gang med. Så er det sånn at i Nord-Norge må man ta utgangspunkt i nasjonale retningslinjer og veiledere, og vurdere opp mot forhold som geografi, infrastruktur og kompetanse.

Helgelandssykehusets ledelse har uttalt at den ønsker å samle tarmkreftkirurgien under felles ledelse, men ledelsen har ikke tatt stilling til om denne typen kirurgi skal eller bør utføres på ett eller flere sykehus. 

Det regionale helseforetaket bestemmer

– Hvem bestemmer hvilke sykehus som skal operere hva? 

– Det er flere arbeidsgrupper i sving innenfor hver sine områder, og det er disse arbeidsgruppene som ser på organiseringen av kreftkirurgien i de ulike sykehusene. Det enkelte helseforetak ser på sin egen organisering. Til slutt er det det regionale helseforetaket som beslutter funksjonsdelingen.

– Det er vi i Helse Nord som «eier» prosjektet, fasiliteter det og driver det, som en helt opplagt del av vårt sørge for-ansvar. 

Den reviderte planen er ventet lagt frem for styret innen det neste halvåret. 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!