Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

Illustrasjonsfoto: Getty Images

– Kan bety at pasienter kan unngå dialyse eller transplantasjon

Legemiddel kan senke risikoen for nyresvikt og død for pasienter med og uten type 2-diabetes, viser en ny studie. Overlege Trond G. Jenssen håper behandlingen kan bli innført i Norge allerede i 2021.

Publisert: 2020-09-24 — 17.15
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Pasienter med kronisk nyresykdom har stor risiko for å utvikle ytterligere fall i nyrefunksjon over tid og å bli utsatt for så kalte «kardiovaskulære hendelser» som hjerteinfarkt og hjertesvikt.

Nå viser en ny studie at pasienter med nyresykdom kan ha effekt av å benytte seg av det som i utgangspunktet var legemidler utviklet for diabetespasienter.

DAPA-CKD-studien som publiseres torsdag ettermiddag i tidsskriftet New England Journal of Medicine, viser at pasienter som ble behandlet med legemiddelet dapagliflozin både fikk langsommere fall i nyrefunksjon og lavere risiko for kardiovaskulær død. Dette gjaldt både pasientene med type 2-diabetes og pasientene uten diabetes som deltok i studien.

– Studien viser en betydelig effekt, sier overlege og professor Trond. G. Jenssen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Stoppet studie

LES OGSÅ
– En «game changer» i behandling av hjertesvikt

4.304 pasienter med kronisk nyresykdom er inkludert i studien. Flertallet av pasientene hadde også en type 2-diabetes-diagnose. Pasientene fikk enten placebo eller 10 mg daglig av legemiddelet dapagliflozin (Forixiga).

Legemiddelet er ett av flere legemidler som kalles SGLT2-hemmere, som er markedsført i Norge i dag til behandling av diabetes. 

Studien ble stoppet før tiden på grunn av effekten som fremkom av behandlingen.  

– Grunnen til at studien ble stoppet, var at man så at kurvene for de ulike pasientgruppene gikk temmelig raskt fra hverandre og at var en tydelig effekt av behandling, sier Jenssen.

– Betydelig effekt

Studien er tidligere omtalt på hjertekongressen ESC som ble avholdt i august, men det er først på diabeteskongressen EASD som avholdes denne uken at resultatene nå presenteres i sin helhet.

Resultatene viser at over en median på 2,4 år opplevde 9,2 prosent i gruppen som mottok legemiddelet enten halvering av nyrefunksjon, terminal nyresvikt som dialyse eller transplantasjon, eller død på grunn av nyresykdom eller hjertesykdom. Tilsvarende for placebogruppen var 14,5 prosent.

Risikoen for nyrekomplikasjoner og død var 39 prosent lavere for gruppen som fikk legemiddelet.

– Hvis vi regner dette om til «numbers needed to treat» – antallet som må behandles for å unngå én slik hendelse, så kommer vi frem til 19 personer som må behandles. Det er betydelig effekt. Vi skal huske på at det her er snakk om alvorlige hendelser, som dialyse og transplantasjon, og død, sier Jenssen, og legger til:

– Det er for eksempel en mye større effekt enn den vi ser hos nyrefriske pasienter med kardiovaskulær risiko som behandles med kolesterol, og hos dem er statin-behandling blitt en generell indikasjon for å forebygge hjerte-kar-sykdom.

LES OGSÅ
Store forventinger til digital diabeteskongress

Her kan du lese om diskusjonen av studiefunnene på EASD-konferansen.

Kan slippe dialyse

– Pasienter som har progredierende nyresykdom, vil i løpet av noen år være på vei mot dialyse og behov for transplantasjon. Her er det snakk om at du kan utsette dette i flere år, kanskje livet ut, sier Jenssen.

Han mener legemiddelet ikke bare er gunstig for pasientene, også for samfunnet.

– Vi skal huske på at 80 prosent av utgiftene vi har går til behandling av diabetes skyldes behandling av komplikasjoner, fortrinnsvis på grunn av sykehusinnleggelser. Det blir ikke mange kroner per dag å gi dette legemiddelet, og det kan spares mye, sammenlignet med utgifter til innleggelser, dialyse og transplantasjoner.

Jenssen håper behandlingen snart vil bli innført i Norge.

– Det er Legemiddelverket som avgjør dette, etter søknad fra produsenten, men det ville ikke forbause meg om dette innføres i løpet av neste år.

 

Opplyste interessekonflikter: Trond G. Jenssen opplyser at han har mottatt foredragshonorar fra alle selskaper som produserer glukosesenkende preparater. Dette inkluderer AstraZeneca som produserer dapagliflozin, samt selskapene Bohringer Ingelheim, Mundifarma, MSD, Novo Nordisk og Sanofi Aventis.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!