Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

ÅPENHET SKAL EVALUERES: Nå er anbudet ute på evalueringen av Nye Metoder. Blant det som skal evalueres er åpenhet og transparens i Beslutningsforum. 

Foto: Vidar Sandnes

Setter av fem millioner kroner til evaluering av Nye Metoder

Oppdraget med å evaluere Nye Metoder er nå ute på anbud. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har satt av fem millioner kroner til arbeidet.

Publisert: 2020-05-14 — 15.02
Denne artikkelen er over ett år gammel.
LES OGSÅ
Tydelige innspill til evalueringen av Nye metoder

Nye metoder ble lovfestet i desember 2019 og gir dermed de regionale helseforetakene, gjennom Beslutningsforum, ansvar for å sørge for at det finnes et nasjonalt system for å beslutte hvilke metoder som tilbys i spesialisthelsetjenesten.

Stortinget ba også regjeringen sørge for en evaluering av dagens organisering av og saksbehandling i system for Nye Metoder.

Nå er oppdraget med å gjennomføre evalueringen lyst ut.

– Den medisinske utviklingen gir oss nye muligheter, men stiller oss også overfor vanskelige valg om hvilke nye legemidler og behandlingsmetoder vi skal ta i bruk i helsetjenesten vår. For å sikre alle pasienter likeverdig, trygg og effektiv tilgang på nye metoder, må systemet forbedres kontinuerlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en nyhetsmelding fra Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med konkurranseutlysningen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil at pasienter, fagmiljøer og leverandører blir hørt.

Foto: Siv Øverland Eriksen

 

Det er viktig for meg at pasienter, fagmiljøer og leverandører blir hørt.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie

En rekke organisasjoner, bedrifter og privatpersoner har levert høringsinnspill. Dagens Medisin har gått gjennom innspillene, som i hovedsak peker på at systemet Nye Metoder bruker for lang tid, er for lite transparent og mangler brukermedvirkning.

– Det er viktig for meg at pasienter, fagmiljøer og leverandører blir hørt. Erfaringene og kompetansen de sitter med er viktig å lytte til når vi skal ruste Nye metoder for framtiden, sier Høie.

I tillegg ønsker man ev evaluering av hvordan systemet er rustet organisatorisk og faglig for medisinsk-teknologisk utvikling fremover, herunder særskilt håndtering av persontilpasset medisin.

Hvordan beslutninger blir implementert i helsetjenesten, herunder informasjon om beslutningene til helsetjenesten, oppdatering av nasjonale faglige retningslinjer knyttet til beslutningene, og likeverdig tilgang til metoder besluttet innført for pasienter i hele landet

Og om unntaksordningen i systemet for Nye metoder har oppfylt sin intensjon og praktiseres likeverdig i de fire regionale helseforetakene, både for gruppeunntak og for unntak for enkeltpasienter.

Helse og omsorgsdepartementet tar sikte på å inngå en avtale i månedsskifte oktober/november 2020. Evalueringen skal leveres innen 31. oktober 2021.

Fristen for å levere tilbud er satt til 16. juni 2020.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Her ser du opptaket av DM Arena: SLV og metodevurderinger

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!