Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
FÅR MEDISIN: Helfo innvilger søknader om nye migrenemedisiner etter søknad fra lege. Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk (øverst til høyre) er overrasket over hvor mange som har fått innvilget medisin så langt. Allmennlege Tine Poole mener antallet er som forventet. Foto: Getty Images/Lasse Moe/SLV/Lars Brock Nilsen

Over 2000 har fått nye migrenemedisiner på refusjon

2.775 personer har fått migrenemedisinene Aimovig og Ajovy etter at medisinene kom på individuell refusjon i desember.

Publisert: 2020-02-26 — 10.00
Denne artikkelen er over to år gammel.

For i overkant av to måneder siden ble det mye omtalte legemiddelet erenumab (Aimovig) som forebygger migrene tilgjengelig for pasienter etter søknad fra lege til Helfo. Det har over lengre tid vært debatt om legemiddelet som er kostbart og pasienter som selv har betalt for medisinen har lagt ut flere tusen kroner månedlig. Senere samme måned ble også fremanezumab (Ajovy), en annen så kalt CGRP-hemmer, innført på samme betingelser.

Nylig varslet Statens legemiddelverk om mangel på 70 mg ernumab som følge av økt etterspørsel.

Tall fra Helfo viser at 2.775 personer har fått innvilget erenumab eller fremanezumab så langt. 180 søknader ligger i kø.

– Dette er en kraftigere økning enn vi hadde regnet med. Det er litt overraskende at det har kommet så mange søknader på så kort tid, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

– Vi har beregnet et pasientgrunnlag på cirka 6.000 pasienter i Norge. Når det nå har vært en rask økning i starten, blir det interessant å se hvordan dette utvikler seg utover året.

– Forståelig

– Hva tror du det kommer av at det har kommet så mange søknader?

– Behandlingen er aktuell for dem med alvorlig migrene og som er sterkt plaget av dette. Det er forståelig at dem som har prøvd andre behandlinger uten å oppnå virkning ønsker å prøve denne behandlingen.

Det er pasienter med kronisk migrene som kan få medisinene etter søknaden om individuell stønad til Helfo fra en spesialist i nevrologi eller en lege ved nevrologisk sykehusavdeling eller nevrologisk poliklinikk. Pasienten må ha prøvd tre andre forebyggende behandlinger først.

Helfo oppgir at flertallet av søknadene er innvilget. Åtte søknader er avslått, men dette kan skyldes at det allerede forelå et positivt svar. Innvilget bruk av ett av legemidlene, gir automatisk innvilget bruk av alle styrker av begge legemidlene.

158 søknader ble avslått fordi vilkårene ikke var oppfylt. Det stilles blant annet krav til dokumentasjon. Helfo oppgir at flere som har fått avslag har søkt på nytt og fått søknaden innvilget.

Prioriterer oppstart av behandling

Tine Poole er allmennlege og leder for Volvat Hodepinesenter. Hun mener antallet som har startet på de nye medisinene er som forventet.

– Det har vært mange pasienter som har ventet på å kunne ta i bruk medisinene etter at de kom på blåresept, både dem som har kjøpt det selv frem til nå og de som ikke har hatt råd, men som har visst om medisinene, sier Poole.

Hun oppgir at Hodepinesenteret har sendt over hundre søknader på vegne av pasienter.

– Vi har prioritert dem som ikke har startet med medisinen selv, ettersom de som har kjøpt det selv tidligere vil få refundert medisinen med tilbakevirkende kraft fra dagen da medisinen ble godkjent.

Nedgang i Sverige

Migrenemedisinene er også innført i Sverige og Danmark. Sverige var først ute med å ta i bruk erenumab (Aimovig)  1. januar 2019. Fremanezumab (Ajovy ble innført i november samme år. Det stilles krav om at pasienter må ha prøvd to forebyggende behandlinger først.

Dagens Medisin har kontaktet Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som opplyser at totalt 2.686 svensker fikk den nye typen migrenemedisiner i 2019.

TLVs analyseenhet estimerer at 1.996 personer fortsatt sto på CGRP-hemmere i desember 2019.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk mener det er verdt å se de norske tallene i lys av svenskenes erfaringer, ettersom kriteriene ligner de norske.

– I Sverige ser vi at en god del pasienter slutter. Det blir interessant å se hvor mange som fortsetter å bruke medisinen i Norge. Et fullstendig bilde av situasjonen vil vi nok ikke ha før det har gått et år eller to, sier Madsen.

Tror på halvering

Tine Poole tror ikke at alle pasientene som nå har startet med nye migrenemedisiner i Norge nødvendigvis vil ha så god effekt at de vil fortsette å bruke dem.

– Pasientene skal inn til kontroll etter tre måneders bruk. Det vil si at de første vil komme inn i slutten av mars. Det er nok sannsynlig at vi vil bli nødt til å stoppe medisinbruken for rundt halvparten av pasientene, basert på effekten vi har sett i studiene som foreligger, sier hun.

Poole viser til at hun er studieleder for flere studier på Aimovig som er satt i gang nå, og at det også er søkt om REK-godkjenning av en studie på Ajovy.

– Vi følger nøye med på effekten av medisinene. Vi gjennomfører en reallife-studie med pasienter som starter på Aimovig nå, hvor pasientene skal fylle ut spørreskjema fire ganger i løpet av et år. Vi har også søkt om en tilsvarende studie på Ajovy, som også skal inkludere pasienter som har startet på medisinen de siste tre månedene.

 

Interessekonflikter: Tine Poole opplyser at hun har holdt foredrag for alle legemiddelfirmaer som markedsfører legemidler innen migrenebehandling, også firmaer som markedsfører/utvikler CGRP-legemidler som Teva, Novartis, Eli Lilly og Lundbeck.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!