Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
– Når vaksinen settes i apotek, er det et ansvar som hviler på apotekeren, mener Per T. Lund, administrerende direktør i Apotekforeningen. – Lovgivningen er i dag uklar om hvem som har ansvaret når vaksine settes i apotek, mener Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Apotek 1/Lars Brock Nilsen

Leger og apotek strides om vaksineringsansvar

Flere fastleger nekter å forskrive influensavaksiner til pasienter som skal vaksineres i apotek. Bakgrunnen er uenighet om hvem som har ansvaret for apotekvaksineringen.

Publisert: 2019-11-07 — 06.00
Denne artikkelen er over to år gammel.

Vaksinering i apotek

 • 600 norske apotek tilbyr influensavaksinering denne sesongen.
 • Per 4. november er det satt 17.700 influensavaksiner i apotek denne sesongen.
 • Alle personer over 12 år kan vaksinere seg på apotek, men trenger først en resept fra lege.
 • Apotekforeningen har laget en bransjestandard for vaksinering i apotek med krav til opplæring, praktisk håndtering og oppfølging av pasienten.

Kilde: Apotekforeningen

En rekke apotek har denne høsten fått beskjed fra leger eller legekontor om at de ikke lenger ønsker å forskrive influensavaksiner som settes i apotek. Apotekforeningen opplyser til Dagens Medisin at de har fått videresendt syv slike meldinger som apotek har fått fra leger eller legekontor, i tillegg til noen telefonhenvendelser.

«Vi på XX legesenter har blitt kontaktet av flere pasienter vedr. influensavaksinering i dag, og blitt gjort oppmerksomme på at apoteket kan sette injeksjonen så lenge vi skriver ut resept på vaksinen. Vi vil med dette informere om at XX legesenter ikke vil skrive ut resept til pasienter som får satt vaksinen på apoteket», lyder en av meldingene.

Ønsker ikke å gi samtykke
Elin Dahlø Jacobs er apoteker ved Apotek 1 Lier og leder ett av apotekene som denne høsten har mottatt en slik melding.

Elin Dahlø Jacobs, apoteker ved Apotek 1 Lier. Foto: Privat

– Vi har et godt faglig samarbeid med lokale legekontor, men har erfaring med at noen fastleger ikke ønsker å gi samtykke til at vaksiner forskrevet av dem settes i apotek. Dette har mange apotek erfart. Hos oss har dette blitt uttrykt i brev til apoteket, samt ved at det skrives i bruksanvisningen på resepter «settes med ansvarlig lege til stede».

Ifølge Jacobs har apoteket besvart disse henvendelsene med å informere om deres opplæringsprogram og kvalifikasjonene til sine vaksinatører.

– Jeg har i tillegg oppfordret legene til et godt samarbeid også om denne helsetjenesten. Jeg mener at vi som helsepersonell har et felles ansvar for å øke vaksinasjonsgraden og på den måten bidra til mindre sykdom og bedre folkehelse, sier Dahlø Jacobs.

Mener regelverket tolkes feil
Årsaken til henvendelsene fra legekontorene er det legene mener er uklarhet når det gjelder hvem som har ansvar for vaksinering i apotek. Legene mener de ved å forskrive vaksinen sitter med det overordnede ansvaret for vaksineringen uten å ha reell mulighet til å følge opp den enkelte vaksinering på apotek. Dette er apotekene uenige i.

– Apoteket er ansvarlig for all helsehjelp som ytes i apotek, og det er ikke forskjell mellom å ekspedere en resept eller å sette en vaksine. Når vaksinen settes i apotek, er det et ansvar som hviler på apotekeren, sier administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

I flere av henvendelsene skriver legene at de ikke lenger ønsker å forskrive influensavaksiner som skal settes i apotek.

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant (H) og medlem av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Foto: Vidar Sandnes

– Det synes vi er veldig trist, for da gjør man det vanskeligere for pasienter å få vaksinert seg. Hele poenget med vaksinering i apotek er at det skal være et alternativ og et supplement til å gå til legen. I det øyeblikket noen ikke ønsker at det skal skje, er det uheldig med tanke på målet om å få vaksinert flest mulig, sier Lund.

Han mener det er knotete for pasientene å måtte få resept fra lege for å få satt vaksine i apoteket, og at de blir kasteballer mellom legekontor og apotek.

– Derfor må farmasøyters rett til å rekvirere influensavaksine utredes. Vi har oppfattet at det er flertall på Stortinget for en slik ordning, og vi tror det er fullt realistisk at det kan skje om ikke så lenge.

Forsvarer forskrivingsnekt
– Ansvarsforholdene i gjeldende regelverk er uklare. Derfor er det forståelig om leger inntil videre er tilbakeholdne med å skrive ut resept på vaksiner som settes i apotek, sier leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin.

Hun mener det etter Legeforeningens syn er uklart hvem som har det juridiske og medisinske ansvaret når vaksiner som er foreskrevet av leger, blir satt på apotek.

– Praksisen kan derfor være problematisk og gjøre legene ansvarlige når apotekene setter vaksiner. Av hensyn til pasientsikkerheten er det også viktig at det er klart hvem som har ansvaret, for eksempel når pasienten får alvorlige allergiske reaksjoner.

– Ikke åpenbart
Hun påpeker at den lave vaksinasjonsdekningen i befolkningen er et problem, og at apotekene kan bidra positivt til å øke vaksinasjonsgraden.

– Etter vårt syn er det Stortingets og departementets ansvar å legge til rette for at apotekene kan sette vaksiner innenfor trygge faglige og rettslige rammer.

Tangen viser til at dagens lovverk tilsier at vaksinering er helsehjelp og må skje i henhold til Helsepersonellovens forsvarlighetskrav.

– Det er ikke åpenbart at kravet er oppfylt når farmasøyter setter vaksiner. Myndighetene har forutsatt at når vaksinasjon foregår på apotek, uten lege til stede, må forholdene legges til rette slik at vaksinatøren kan få kontakt med ansvarlig lege ved behov.

Lite egnet til avklaring
Helsepersonelloven åpner i paragraf 5 ifølge Tangen for at en lege kan delegere oppgaver til andre.

– Dette forutsetter at rekvirerende lege har konkret kjennskap til forholdene i det enkelte apotek – og til kvalifikasjonene til dem i apoteket som faktisk skal sette vaksinen. Vi kan ikke forutsettes at rekvirerende lege har denne informasjonen. Denne bestemmelsen er derfor i liten grad egnet til avklaring av ansvarsforholdet, sier hun, og legger til:

– Lovgivningen er i dag uklar om hvem som har ansvaret når vaksine settes i apotek. Dette må klargjøres. Det vil være i både legenes og apotekenes interesse.

Tangen mener et nytt regelverk må hindre at legen sitter med ansvaret for vaksinering som skjer i apotek, når legen ikke reelt sett har forutsetninger for å ha det ansvaret.

– Regelverket må også sikre at vaksineringen skjer på en faglig forsvarlig måte.

– Kan spare seg den ekstra turen
Samtidig viser hun til at Stortinget har bedt departementet om å vurdere hvilken rolle apotekene kan spille i vaksineringen og farmasøyters adgang til å rekvirere vaksiner.

– Vi støtter at det blir funnet gode løsninger for dette.

Tangen mener apotekene kan spille en viktig rolle i vaksineringen av nordmenn, men understreker at fastlegene gjerne bidrar til å øke vaksinasjonsdekningen.

– De fleste fastleger har influensavaksiner tilgjengelige for sine pasienter på kontoret, slik at pasienten kan få ordnet alt på et sted og kan spare seg den ekstra turen innom apoteket.

«Viktig for beredskapen»
Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) er gjort kjent med diskusjonen, og mener det er grunn til å gjøre endringer og rydde opp i regelverket.

– Stortinget ba om en løsning på dette i behandlingen av statsbudsjettet i fjor, og denne saken ligger nå på statsråd Sylvi Listhaugs bord. Jeg forventer at det kommer på plass en ordning som enten innebærer rekvireringsrett for farmasøyter eller en annen ordning som gjør at pasientene ikke trenger å gå på legekontoret for å få resept på vaksinen.

Han peker på at de store apotekkjedene i dag har samarbeid med nettleger som kan forskrive influensavaksine.

– Jeg mener også dette er et unødvendig ledd. Jeg testet dette i fjor ved å gå på apotek og ringe nettlegen, og det eneste jeg ble spurt om, var når jeg ble født. Deretter fikk jeg forskrevet vaksinen og fikk satt denne på apoteket. Jeg ville ha følt meg tryggere om en farmasøyt hadde tatt hånd om hele prosessen. Samtidig har jeg forståelse for at legene er utålmodige med å få klarhet i regelverket.

Stensland mener det er flere grunner til at apoteket bør ha ansvar for vaksinering de gjennomfører.

– Det vil være lettere for pasienten og rimeligere for samfunnet. Samtidig har mange apotek nå trent opp personell til å gi vaksiner, og dersom vi havner vi en situasjon med behov for massevaksinasjon, har vi et stort apparat i apotekene som kan vaksinere fort. Dette er viktig for vaksineringsberedskapen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Anne Christine Breivik 11.11.2019 08.47.09

  spesialrådgiver, jurist

  Det er ikke nødvendig å endre regelverket. Regelverket er både klart nok og tilstrekkelig når det gjelde helsepersonells ansvar. Legen som rekvirerer vaksine til sin pasient har ansvar for at denne pasienten kan vaksineres. Hvem som faktisk setter vaksinen, enten det er sykepleier på legekontoret (leger setter vanligvis ikke vaksinen selv) eller sykepleier på apotek, så er det den som setter vaksinene som er ansvarlig for gjennomføringen. Hvert enkelt helsepersonell opptrer på eget ansvar sålenge det ligger innenfor vedkommendes faktiske kompetanse, og tro det eller ei; legeloven er faktisk opphevet. De fleste sykepleiere vil ha kompetanse til å sette vaksinen, og opptrer ikke på legens ansvar når det gjør det, heller ikke sykepleier på legekontoret gjør det. Sykepleier som helsepersonell opptrer på eget ansvar. Saken om Botox er ikke sammenlignbar.

 • Stian Martinussen 10.11.2019 09.26.59

  Spesifiser tittel:

  "Det vil være lettere for pasienten og rimeligere for samfunnet." Dette er direkte feil. Legekontorene har vaksine som kan settes der, det er altså ikke noe "lettere" å dra til et apotek enn til legekontoret. Prisen på vaksinasjonen er billigere på legekontoret enn på apoteket, det blir altså dyrere for pasientene og dermed samfunnet.

 • Nemanja Jeremic 11.11.2019 18.08.52

  Farmasøyt

  Det er flere apotek enn legekontor, det er ikke nødvendig med timebestilling, det er lengre åpningstid, noen liker ikke å oppsøke legekontor men har ingen problemer med apotek ergo du tar feil. Terskel for å sette vaksine er mye lavere på apotek. Pris på vaksinasjon varierer fra legekontor til legekontor (0-200+ NOK). På apotek koster det 100 NOK. Dyrere for pasienter er ikke nødvendigvis dyrere for samfunnet. Terskel er lavere med vaksinering tilgjengelig på apoteket, så det er flere som blir vaksinert. Det fører til lavere sykefravær og alle kostnader som følger med dette er lavere, dvs billigere for samfunnet.

 • Cato Innerdal 07.11.2019 08.36.42

  kommuneoverlege

  Helsetilsynet har i en sak om leges rekvirering av botox skrevet: "I en tilsynssak mot en lege la vi til grunn at legen etter avtale med sykepleieren hadde rekvirert Botox i kvanta til hennes klinikk, for behandling av et ukjent antall pasienter. Både rekvireringen og injeksjonsbehandlingen fant sted uten at legen var i kontakt med pasientene eller i nærheten av den aktuelle klinikken. Statens helsetilsyn vurderte at legens rekvirering av Botox uten pasientkontakt var uforsvarlig. Vi kom også til at legens manglende kontroll og tilsyn med sykepleieren som sin medhjelper var uforsvarlig. På bakgrunn av dette fikk legen en advarsel." Jeg har derfor stor forståelse for de legene som ikke ønsker å la "ukjente" sette vaksinen på vegne av dem. Basert på Helsetilsynets forståelse av rekvirentens ansvar vil det være legen som må sikre at "medhjelperne" faktisk har tilstrekkelig kompetanse. Også til å håndtere uforutsette hendelser.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!