Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
SKUFFET: Tor Frostelid er sjef for markedstilgang og myndighetskontakt i AstraZeneca. Foto: Lasse Moe

Skuffet over nei fra norske myndigheter

Tor Frostelid i AstraZeneca er skuffet over at Norge i motsetning til nabolandene ikke tar seg råd til å innføre Tagrisso for pasienter i andrelinje med aktuell mutasjon.

Publisert: 2019-06-27 — 09.05
Denne artikkelen er over to år gammel.

Av forrige møte i Beslutningsforum for Nye metoder, ble det klart at lungekreftmedisinen osimertinib (Tagrisso) ikke kunne tas i bruk for norske pasienter i andrelinje, med metastatisk epidermal vekstfaktor-reseptor T790M-mutasjonspositiv ikke småcellet lungekreft, som gjør at de kan få den målrettede behandlingen.

Selskapet Astra Zeneca hadde gitt et nytt pristilbud, men ledelsen i de regionale helseforetakene mener fortsatt at behandlingen er for dyr.

– Det foreligger ingen ny informasjon om effektdata etter at saken ble behandlet i Beslutningsforum 17. desember 2018, heter det i uttalelsen fra Beslutningsforum.

Beslutningsforum skriver at det i metodevurderingen er knyttet usikkerhet til overlevelsesgevinsten for legemidlet sammenlignet med kjemoterapi, ettersom flere av pasientene i kjemoterapiarmen byttet til osimertinib ved progresjon.

– Brukes i nabolandene
Tor Frostelid, sjef for markedstilgang og myndighetskontakt i selskapet, sier selskapet er skuffet.

– Vi er naturlig nok svært skuffet over at norske myndigheter for tredje gang har sagt nei til å ta i bruk Tagrisso for lungekreftpasienter med T790M-genmutasjon. Kjemoterapi med dårligere effekt og flere bivirkninger vil med denne beslutningen fortsatt være standardbehandling for denne pasientgruppen i Norge, peker han på i en uttalelse til Dagens Medisin.

Han viser til at nabolandene for lengst har tatt i bruk den målretta lungekreftbehandlingen som standardbehandling for pasienter med den aktuell genmutasjonen for pasienter med ikkesmåcellet lungekreft.

– I Danmark har legemidlet vært i bruk i over to år (70 pasienter på behandling), i Sverige i over ett år (200 pasienter på behandling) , mens det ble godkjent for bruk i Finland på slutten av fjoråret.

– Like billig
Frostelid letter litt på lokket for hvor godt de mener pristilbudet er.

– Prosessene som leder til å ta i bruk nye legemidler er forskjellige fra land til land – i dette tilfellet er det åpenbart at norske myndigheter vurderer dette legemidlet annerledes og prioriterer de aktuelle pasientene annerledes enn i våre naboland. Prisen vi har tilbudt i Norge er ikke høyere enn i noen av våre naboland, sier han.

– Vi vil fortsette vår dialog med Legemiddelverket/Sykehusinnkjøp for å forhåpentligvis kunne finne en løsning for norske pasienter så snart som mulig.

NB: Denne saken er tidligere publisert under Pharma +.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!