Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
OUS-direktør Bjørn Erikstein foreslår for styret neste uke å samle den delen av rus- pg psykiatribehandling som hører til i sykehusene, på ett sykehus i Oslo. - Vi mener det er mulig å få til. Men dette må tegnes mer nøyaktig ut i forprosjektet, sier han. Foto: Vidar Sandnes

Vil samle psykiatri- og rusbehandling på ett sykehus i Oslo

Sykehusdelen av psykisk helse- og rusbehandling anbefales samlet på Aker sykehus. Men tilitsvalgt mener det blir for trangt på Aker.

Publisert: 2019-05-31 — 12.36
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Oslo universitetssykehus (OUS) har etter kritikk og påpekning av feil fra tillitsvalgte gått gjennom behovene når det kommer til psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Føringene skal tilsi at vi blir magisk mer effektive i pasientbehandlingen
Birgit Aanderaa, tillitsvalgt

Nå vil OUS å utvide kapasiteten innen psykisk helse på det nye sykehuset på Aker for hele Groruddalen, allerede i første byggeetappe.

Som kjent er det planlagt et nytt stort sykehus i Oslo, der en del av planen er at det på Aker blir et eget lokalsykehus.

Anbefalingen fra administrerende direktør, som skal legges frem for styret neste uke, er som følger:

Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid med ansatte, tillitsvalgt og verneombud fra Klinikk for psykisk helse og avhengighet Oslo universitetssykehus HF gjort en kvalitetssikring av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker, OUS. Arbeidet konkluderer med at det er behov for økt areal på i overkant av 1000 kvadratmeter netto. Det er ett felles distriktspsykiatrisk senter for de tre bydelene i Groruddalen. Det planlegges et nytt psykiatribygg på Akershus universitetssykehus. Det er derfor viktig at Groruddalen overføres samlet for psykisk helsevern og TSB fra Akershus universitetssykehus til Aker i etappe 1.

OUS-tillitsvalgt for psykologene, Birgit Aanderaa, mener OUS skal ha anerkjennelse for å ha hørt på de tillitsvalgte på disse punktene, men hun advarer samtidig mot en underdimensjonering.

– Og det er bra at de har sagt at Groruddalen skal med i første fase. Men så får vi se hva som blir den endelige løsningen når det kommer til lokalisasjonen på Aker.

– For trangt
–  Jeg er skeptisk fordi jeg tror det blir altfor trangt på Aker. De regner fortsatt med at vi skal redusere med 25 prosent. Og, ja, vi har fått tusen kvadratmeter ekstra og en del feil i tallmaterialet er blitt rettet opp, men fortsatt blir det underdimensjonert.

– De overordnede føringene skal tilsi at vi blir magisk mer effektive i pasientbehandlingen, og kommunene skal bli magisk bra på å ta imot pasientene. Når det gjelder psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det ikke slik at man plutselig snubler over en måte å gjøre ting på som gjør at du kan effektivisere med over 20 prosent, sier Aanderaa til Dagens Medisin.

Administrerende direktør Bjørn Erikstein er opptatt av å anbefale for styret at dette skal igjennom:

–  Vi mener det er viktig å overføre psykisk helse og TSB fra de tre Grodruddalen-bydelene, og at det er til det beste for alle parter. Dette knytter seg også til at Ahus etter hvert får økt utfordring, og det er bedre at vi planlegger det vi har ansvaret for med en gang. Det er sykehusdelen av rus og psykiatri-behandling som er utfordringen. Vi har lokal sikkerhet for Ahus på Gaustad i dag.

– Hva med bekymringen for at dette blir underdimensjonert, det har jo vært mange eksempler på at man underdimensjonerer i sykehus?

–  Vi må få dette inn i rammene vi har og vi mener det er mulig å få til. Men dette må tegnes mer nøyaktig ut i forprosjektet. Men jeg er optimistisk og glad for at vi kan gjøre dette, sier han til Dagens Medisin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!