Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
PRIORITERTE BORT MS-MEDISIN: Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt og leder av Beslutningsforum. Arkivfoto

Norske pasienter får ikke ny MS-medisin

Den dyre bremsemedisinen okrelizumab (Ocrevus) fikk nei av Beslutningsforum.

Publisert: 2018-10-22 — 12.17
Denne artikkelen er over fire år gammel.

De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, som utgjør Beslutningsforum for nye metoder, valgte mandag å ikke innføre okrelizumab (Ocrevus) til behandling av multippel sklerose (MS).

– Vi sier nei til okrelizumab ut fra den totale kostnaden dette ville medføre for spesialisthelsetjenesten, det er snakk om økte kostnader på om lag 200 millioner kroner, sier Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt og leder av Beslutningsforum, til Dagens Medisin.

Statens legemiddelverk (SLV) ferdigstilte sine hurtige metodevurderinger av legemiddelet i vår, men det har tatt nær et halvt år før saken kom opp i Beslutningsforum. Samtidig har sykehusene fått unntaksdispensasjon fra de regionale fagdirektørene til å behandle MS-pasienter med rituksimab.

– Ikke holdepunkter for effekt-forskjell
Rituksimab er ikke godkjent for MS, men den gamle og velutprøvde kreftmedisinen brukes likevel av om lag 1000 norske MS-pasienter, så kalt «off label»-bruk.

Okrelizumab omtales som en videreutvikling fra rituksimab. I stedet for å få rituksimab godkjent som MS-medisin, har produsenten Roche tatt patent på okrelizumab, som de hevder er bedre og sikrere til MS-behandling. Det er også om lag 14 ganger dyrere.

Ett års behandling med rituksimab koster ca. 20.000 kroner, mens ett års behandling med okrelizumab vil koste opp mot 290.000 kroner dersom man tar utgangspunkt i prisene i Felleskatalogen.

– Litt av utfordringen er at vi ikke har holdepunkter for at det er betydelig forskjellig virkning for okrelizumab og rituksimab. Derfor har vi bestilt en fullstendig metodevurdering fra Folkehelseinstituttet som forventes ferdig i mars 2019, sier Slørdahl.

Vil forsette «off label»-bruk
Okrelizumab er det første legemiddelet med markedsføringstillatelse i Europa for pasienter med såkalt primær progressiv multippel sklerose (PPMS). I tillegg har det vist effekt i kliniske studier for pasienter med attakkvis sykdom. Fagfolk Dagens Medisin snakket med i forkant av Beslutningsforums møte, hadde store forventninger til at legemiddelet kom til å bli innført.

– Tiden er overmoden for at legemiddelet kan bli tatt i bruk. Det er godkjent i Sverige og Danmark, så i Norge er man på etterskudd, uttalte overlege og nevrolog Øivind Torkildsen ved Haukeland universitetssjukehus.

– Det er en viss uenighet i fagmiljøene om bruken av rituksimab, og flere hadde nok forventet at vi kom til å si ja til okrelizumab. Men vi er nødt til å gjøre prioriteringer og har sett på de totale kostnadene på rundt 200 millioner kroner i økte utgifter. Når vi da ikke har holdepunkter på betydelig forskjellig virkning, så må det veie tungt når man gjør prioriteringshensyn. I tilfeller hvor legemidler ikke har markedsføringstillatelse, men hvor dokumentasjonen er tilstrekkelig, så mener vi at det bør kunne brukes, sier Slørdal.

Han viser til at rituksimab, selv om det ikke har markedsføringstillatelse for MS, er et velutprøvd legemiddel som har markedsføringstillatelse på en rekke andre indikasjoner.

– Selv om vi ikke har tilsvarende fase 3-studier som man har på okrelizumab, så er det et legemiddel som vi har betydelig dokumentasjon på. Dersom produsenten hadde søkt om markedsføringstillatelse, så ville de nok også ha fått det.

Sender signal til industrien
– Er dette et signal til industrien om at dere ikke ønsker en slik fremgangsmåte?

– Dette er et signal om at vi ikke tenker likt som industrien. De har ikke søkt om MT for rituksimab, som de sannsynligvis ville fått, og som har en helt annen pris. Vi må prøve å få mest mulig helse ut av de pengene vi har, mens industrien gjør andre vurderinger. De vil hevde at okrelizumab er et bedre legemiddel, men det gir også dem en helt annen inntjening.

– Vil dere gjøre nye vurderinger av okrelizumab dersom produsenten tilbyr en annen pris?

– Vi er alltid villig til å gjøre nye vurderinger hvis det kommer signifikante endringer i pristilbud, sier Slørdahl, som understreker at MS er en alvorlig sykdom hvor betalingsvilligheten i utgangspunktet er høy.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Tk 23.10.2018 22.06.27

  Virkningen mot ppms er vel minimal. Dette er en meget klok avgjørelse. Legemiddel industrien tjener også på rituximab, men bare litt mindre enn ocrelizumab. Brød og melk gir også profitt... dersom forbruket er stort. Grådighet kalles utviklingen av ovrelizumab som ikke beviselig er spesielt bedre enn lenge utprøvde rituximab. Et godt signal til leggmiddel industrien om å ta pasientene på alvor. De kunne fått rituximab godkjent for mange mange år siden og dermed gitt pasienten et av de beste medisinene,men i stedet har de utsatt og utsatt for å få til et nesten likt produkt til 14 ganger prisen. De viser med det at de ikke er opptatt av pasienten, Rituximab er off label og det betyr at hvis ikke noe annet virker får du rituximab - og det får du nettopp fordi de vet at om alt annet svikter så er rituximab kanskje det som da faktisk hjelper!

 • Thomas Kilvær 22.10.2018 17.54.01

  Siden begge legemidlene virker ved å binde til CD20 og dermed redusere antall B-celler må man anta at begge har samme terapeutiske virkning. Spørsmålene er: -har de likeverdig effekt? -har de lik bivirkningsprofil? Personlig har jeg sansen for denne framgangsmåten. Om flere land gjorde dette ville LMI måtte gjøre noe mer nyttig enn å gi ut nye interaksjoner av monoclonal antistoffer. Men - det offentlige bør utføre en non-inferiority-studie for å vurdere overnevnte spørsmål.

 • Gaute Tangen 22.10.2018 14.20.52

  SLV sier litt fordekt at de er villige til å omgå liven så lenge det er økonomisk gunstig for den norske stat. Tenker at pipa hadde fått en annen låt om et legemiddelselskap begynte å markedsføre legemidlet sitt utenfor indikasjon, med argumentet om at det har vært i bruk så lenge og vi har mye dokumentasjon, så dette går bra.

 • Gro 22.10.2018 13.57.07

  Flere hadde nok forventet at vi kom til å si ja? Hva er dette? Høres ut som en konkurranse. Jeg trodde Norge er et trygt land å bli syk i, og at her får vi den behandlingen som har bevist best virkning. Det er sykehus som ikke gir rituximab. Da må de få beskjed om at dette legemiddelet skal tas i bruk, så lenge beslutningsforum sier nei til den eneste medisinen som har BEVIST effekt for PPMS. Ocrelizumab er det største håpet for oss som lever med denne sykdommen. Vi har ikke tid til å vente på dette "spillet". Dette gikk fra å være en dag full av håp og tillit til det norske helsevesenet, til å bli en fryktelig trist dag.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!