Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
AVBESTILLER: Konserndirektør Atle Brynestad i Helse Sør-Øst anbefaler at styret forkaster den nye regionale radiologiløsningen som skulle vært ferdig implementert i år. I 2013 vedtok styret i Helse Sør-Øst et budsjett på 478 millioner kroner til innføring av det regionale IKT-systemet. Foto: Vidar Sandnes

Forkaster omstridt radiologiløsning etter fem år, sju utsettelser og milliontap

Helse Sør-Øst har så langt tapt over 114 millioner kroner på et radiologiløsning som ikke fungerte. Nå avbestiller de løsningen.

Publisert: 2018-04-18 — 11.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Det er fem år siden, i 2013, at Helse Sør-Øst inngikk en avtale verdt nær en halv milliard kroner for kjøp av et regionalt radiologisystem.

«Alvorlige pasientkritiske feil»
Hele syv ganger utsatte man innføringen på grunn av mangler, før systemet til slutt, i september 2016 ble satt i gang ved Sykehuset Innlandet, som var pilot for prosjektet. Kort tid etterpå ble det imidlertid avdekket vesentlige feil ved løsningen. Samme år uttalte ansatte til TV2, som først omtalte saken, at de var svært frustrerte over forsinkelsene og pengebruken.

Det blir noen ganger slik at man gjerne vil prøve litt til, og litt til
Konserndirektør Atle Brynestad

 I november i fjor satte Helse Sør-Øst ned en regional faglig arbeidsgruppe som skulle utrede hva som skal skje med radiologisystemet. Det er anbefalingene i denne utredningen fra faggruppen Helse Sør-Øst nå tar til følge når de nå avslutter avtalen med den internasjonale leverandøren.

Utredningen beskriver en rekke alvorlige pasientkritiske feil som har oppstått på grunn av problemene. Ved OUS, som også har problemer fordi de har ulike løsninger i sykehuset, har dette blant annet medført at kirurgisk inngrep har blitt utført på feilaktig grunnlag.

Les mer her: Radiologisystemet slaktes i utredning

Skal kjøpe ny radiologiløsning
– Helse Sør-Øst avlyser nå den videre innføringen av en felles IKT-løsning for radiologi i regionen, sier konserndirektør Atle Brynestad, til Dagens Medisin.

Dette betyr at Helse Sør-Øst avbestiller videre leveranser fra leverandøren Carestream Health, opplyser han.

Overfor styret i Helse Sør-Øst vil Brynestad og øvrig ledelse i foretaket nå anbefale at Oslo universitetssykehus får et oppdrag å anskaffe en ny radiologiløsning som «dekker foretakets behov». Samtidig skal denne avtalen kunne benyttes av de øvrige sykehusene i regionen.

– Krevende økonomiske konsekvenser
Foreløpig er det anslått at Helse Sør-Øst taper 114 millioner kroner - pluss et avbestillingsgebyr til leverandøren. Dette er av ukjent størrelse foreløpig.

– Mye penger, og sterkt beklagelig, uttaler Brynestad.

– De økonomiske konsekvensene er krevende for oss, sier han til Dagens Medisin.

I 2013 var det lagt til grunn et budsjett på 478 millioner for å rulle ut løsningen i hele foretaksgruppen. Ved utgangen av 2017 er det totalt brukt 273 millioner på prosjektet.  

 – Det omfatter prosjektet i Innlandet og regionale aktiviteter rundt dette. Vi har også hatt aktiviteter ved Ahus og noe i Vestre Viken. Det foreløpige tapet er beregnet til 114 millioner, sier Brynestad, som legger til at løsningen fortsatt har en verdi fordi den er i bruk i dag.

Brynestad:  – Det har kjørt seg fast
Per 2017 er det kostnadsført totalt 273,3 millioner kroner på det regionale innføringsprosjektet fordelt på Sykehuset Innlandet (221 mill), Ahus (28,4) og Vestre Viken(13,9 mill).

– Hva er dine tanker om hvorfor det gikk så galt med innføringen av en regional løsning?

 – Jeg har konstatert at dette har vi ikke fått til. Det har kjørt seg fast, sikkert av ulike årsaker. Leverandøren leverer jo også løsninger som fungerer godt, så det er ulike årsaker til dette. Det er ikke bare selve løsningen som er krevende, men også det at den skal integreres og «snakke med» mange andre systemer, sier Brynestad.

 – Innføringen av radiologisystemet er blitt utsatt sju ganger, legene har sagt klart ifra og det er dyrt å fortsette med noe som ikke virker. Hva gjør at dere ikke har tatt grep tidligere?

– Det er dyrt å fortsette med noe som ikke virker, men det koster også mye penger å avbryte et stort prosjekt. Og så blir det noen ganger slik at man gjerne vil prøve litt til, og litt til. Spørsmålet blir når skal man sette strek. Vi opprettet en faggruppe sist høst for at vi skulle få en faglig vurdering av dette. Nå har de kommet med en anbefaling. Jeg ser ingen grunn til ikke å følge den, og vi avbestiller derfor videre innføring av denne løsningen, sier Brynestad.

Skal evaluere
– Har Helse Sør-Øst lært noe av dette?

– Det håper jeg. Vi vil også gjøre en evaluering, og det ligger mye erfaringsmateriale i faggruppens rapport. Det er klart at vi skal lære av dette.

– Vil dere endre noe i måten dere gjennomfører anbud på?

– En ting som er tatt opp i rapporten er ambisjonsnivået på gjennomgående standardisering av arbeidsprosesser. Å senke terskelen litt er en anbefaling som ligger der. Så vi vil justere litt på standardiserings-ambisjonen, sier Brynestad.

Country Manager Ketil Solvang i Carestream Health Norge skriver følgende i en e-post til Dagens Medisin onsdag ettermiddag:

– Vi har nettopp mottatt denne informasjonen selv og har ingen kommentarer på nåværende tidspunkt.

DETTE HAR SKJEDD:

 • Det var i 2012 at det ble lagt fram en IKT-strategi og handlingsplan der man skulle bygge regionale løsninger. Sykehusene i Helse Sør-Øst hadde, og har, mange ulike løsninger som ikke kommuniserer med hverandre.

 •  Avtalen om å kjøpe en regional radiologiløsning ble inngått i mars 2013. Både OUS, Ahus og Sykehuset Innlandet hadde også da store utfordringer på radiologifeltet.

 • Den 23.september 2016 ble radiologisystemet RIS/PACS, som er et pasientadministrativt og bildebehandlingssystem, startet opp i Sykehuset Innlandet. Sykehuset var utpekt som pilot for den nye løsningen. Like etterpå ble det konstatert vesentlige feil. Fagmiljøet fikk en stadig mer krevende arbeidshverdag og kostnadene på de radiologiske avdelingene økte. Planen var at hele foretaksgruppen skulle ha løsningen ferdig i år.
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • William Jørgen Koren 20.04.2018 23.55.05

  Nå er det på tide å frata Helse Sør-Øst beslutningsmyndigheten. La dem gjerne få komme med råd og forslag, men la fagfolkene få ha det avgjørende ord. Og de må forbys å fungere som rådgivere overfor helseministeren. De skal ikke ha adgang til Høies kontor. Noen må holde RHF i øra.

 • lesMiserables 19.04.2018 19.04.38

  Fram med guillotinen, hoder skal rulle!

 • MetteM 19.04.2018 18.29.35

  Men heldigvis, bonusene til toppledelsen fortsetter som før!

 • Berit Kåvik 19.04.2018 12.50.01

  Tidligere skremt varseler Merker meg at ingen kommenterer denne saken under fullt navn. Etter min mening viser det med all tydelighet at denne saken i alt for stor grad har vært styrt av prestisje fra ledelsen og i liten grad av et lyttende samarbeid med fagfolkene som skal bruke systemet. At fagfolk føler de må være anonyme for å komme med konstruktiv kritikk er et "sykdomstegn" for hvordan våre sykehus styres... Men all ære for nok en strafferunde i denne saken dersom det gir en snarlig og god felles IKT-løsning!

 • Tidligere skremt varsler 19.04.2018 12.47.41

  Merker meg at ingen kommenterer denne saken under fullt navn. Etter min mening viser det med all tydelighet at denne saken i alt for stor grad har vært styrt av prestisje fra ledelsen og i liten grad av et lyttende samarbeid med fagfolkene som skal bruke systemet. At fagfolk føler de må være anonyme for å komme med konstruktiv kritikk er et "sykdomstegn" for hvordan våre sykehus styres... Men all ære for nok en strafferunde i denne saken dersom det gir en snarlig og god felles IKT-løsning!

 • Gryteklar 18.04.2018 21.20.31

  Brynestad aner ikke noe om realitetene i saken, om han er korrekt sitert, men dette går i det minste i riktig retning. Kjernen i dette er at CSH i anskaffelsen påberopte seg et system med egenskaper det ikke hadde. I kontrakten lå det ingen mulighet for å vurdere om leverandøren hadde smurt tjukt på, for deretter å terminere om så var tilfellet (og sende regningen til leverandøren). Dermed satt man i saksa, og kjørte på til det var klart at det ikke gikk, med de (enorme) tapene det har medført. Skandalen her har sin rot i en elendig anskaffelse. Deretter gikk det lynraskt prestisje i saken. Fagfolkene ble ikke hørt.

 • Doktorn 19.04.2018 09.17.48

  @Gryteklar: Det er helt riktig som du skriver. Det tragiske er at prosessen er en ren repetisjon av forrige anskaffelse av radiologisystem i HSØ, den gang Siemens. De som jugde best fikk kontrakten. "Det er klart at vi skal lære av dette", sier Brynestad etter fadese nummer 2. Javel ja......

 • Tilskuer 18.04.2018 17.42.04

  Endelig ser det ut til at det fremstår en leder av IT i HSØ som tar til vettet. HSØ RHF har over mange år ødelagt veldig mye for IT-utviklingen i foretaksgruppen grunnet manglende kompetanse, dårlig styring og feilslåtte strategier. De har forbrukt mrd av kroner uten å få noe igjen. Radiologi, infrastrukturmodernisering er bare 2 av flere områder som de har skakk-kjørt. RHF har i sin styringskåthet tilsynelatende klart å umyndiggjøre eksperter både ved sykehus og hos egen IT-tjenesteleverandør. Plassering av ansvar for skandalene synes derfor krystallklar. Øverste ledelse av IT i RHF og et eierstyrt styre i SP har måttet finne noe annet å gjøre, men Brynestad trenger fortsatt å rydde vekk alle etterlevninger av ukulturen.

 • Tom Trussel 18.04.2018 13.08.12

  Nå må for guds skyld bare et nytt innkjøp og implementering holdes langt unna Sykehuspartner: Alle foretakene i HSØ bør snarest bygge opp igjen lokale IT-avdelinger som kan ta et løft i fellesskap.

 • Respondenten 19.04.2018 13.34.17

  Uten å reflektere over hvilken modell som lokalt sett ville gitt størst gevinster, harmonerer ditt forslag svært dårlig med de nasjonale føringene for IKT-utvikling og -anskaffelse som er lagt.

 • Kåre Korrektør 19.04.2018 20.35.42

  De regionale klinisk anskaffelsene er det ikke Sykehuspartner som styrer, men regionen. Sykehuspartner har ikke hatt noen innflytelse på anskaffelse og implementering av Røntgensystemet Carestream. Sykehuspartner er først og fremst driftsleverandør og har ikke overtatt driften av Carestream enda.

 • Fandens Oldemor 18.04.2018 12.46.49

  Fagmiljøene har ropt for full hals i årevis om at HSØ har kjøpt katta i sekken, responsen tilbake har vært arrogante beskyldninger om manglende vilje til endring og illojalitet. Den ene direktøren etter den andre har hevdet at alt er såre vel millionene har rullet ut, 114 millioner er et GROVT underestimat. Nå er det ny anbudsrunde, og det vil gå lang tid for et fungerende system er på plass. Løgn, bedrag og bevisst sløsing av enorme summer med offentlige midler må få konsekvenser, hvem tør å politianmelde? Men kudos til Brynestad, som tør kalle en spade for en spade.

 • lege 18.04.2018 12.37.39

  Nye konsulentoppdrag er dermed like rundt hjørnet. Tid for å gå på byen for å feire!

 • Per Helseinformatiker 18.04.2018 12.30.38

  Det anskaffes "hyllevare" fra USA, som enkelt kan konfigureres til å passe fint inn. Dette forsøkes jo flere steder å anskaffe systemer som funger i USA, men som ikke fungerer fullt så godt andre steder for sluttbrukerne. https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6432676/Hospitalsansatte-giver-Sundhedsplatformen-dumpekarakter

 • Dr, Simsalabim 18.04.2018 11.36.04

  Etter min mening bør beslutningstakerne i denne saken straffeforfølges. Jeg fatter og begriper ikke hvordan de gang på gang slipper unna med kun å si beklager. Det er våre felles skattepenger som sløses!

 • tk 18.04.2018 15.42.36

  dette føyer seg i rekken av offentlige prosjekter generelt, og innenfor sykehus spesielt. Hvor mye har ikke alle utredninger på utredninger om nye OUS kostet? og man starter på nytt da man ikke skjønner grensen for prosjektet sitt, man tror Statens vegvesen vil gå med på tunnel på Gaustad og bruker millioner på løsninger som med et pennestrøk må skrotes for å starte på nytt. Det finnes mye penger i det offentlige og så utrolig mye som sløses vekk gang på gang. Stortingsgarasje, Flexit systemet til Ruter, Holmenkollen, nytt system i NAV etc. Innen IKT er det dessverre viktig å finne riktig "hyllevare", da egen utviklede systemer ikke videreutvikles og blir fort utdaterte.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!