Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
FORBEDRING: Deler av staben ved akuttmottaket UNN Tromsø som forbedre mottaket av alvorlige syke pasienter. Fra venstre: Magnus Uhre, Hildegunn Frost, Trond Thomassen, Siw Bomstad, Daniel Wrinkler, Jørn Hansen, Richard Dahl, Maren Glomsrud, Unni Lindstrøm, Bodil Lyngmo, Wenche Arctander. Sittende: Magnus Woll og Torhild Strømsnes. Foto: Per-Christian Johansen

Firedoblet andelen sepsis-pasienter som fikk antibiotika innen én time

Akuttmottaket ved UNN Tromsø er ett av flere sykehus som har forbedret behandlingen av pasienter med sepsis.

Publisert: 2018-03-05 — 05.53
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Etter at Statens helsetilsyn avdekket avvik ved alle sykehusene som inngikk i tilsyn på mottak av pasienter med blodforgiftning, har flere forbedret seg betraktelig – som akuttmottaket på UNN.

Det landsomfattende tilsynet ble gjennomført i perioden 2016-2018 og avdekket svikt ved samtlige sykehus, ifølge rapporten fra Statens helsetilsyn.

Konklusjonen var at mange pasienter med blodforgiftning (sepsis) venter uforsvarlig lenge på legevurdering, særlig når pågangen på akuttmottak er stor, og gjennomgående fikk pasientene for sen behandling med antibiotika.

Les saken: Pasienter med blodforgiftning får for sen hjelp

TAVLEMØTER OG LEGEØKNING: – Vi har økt ressursbruken og kompetansen på legesiden i akuttmottaket, sier avdelingsleder Trine Olsen ved Medisinsk klinikk, UNN Tromsø. Tavlemøter gjennomføres tre ganger i uken. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Betydelig forbedring
Flere sykehus har tatt grep. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø avdekket tilsynet i januar i fjor at 9 av 19 pasienter med alvorlig sepsis måtte vente over to timer før de fikk antibiotika, og 14 og 18 ventet mer enn én time.

I gjennomsnitt behandler sykehuset to slike pasienter hvert døgn.

Tallene fra tilsynet betød at 78 prosent ventet over én time, det vil si at bare 22 prosent fikk antibiotika innen den tiden. Nå er det bare 10 prosent som ikke har fått antibiotikabehandling i løpet av én time etter ankomst: Med andre ord, nå får 90 prosent, fire ganger så mange, behandling i løpet av én time.

I fellesskap
Overlege og avdelingsleder Trine Olsen ved Gastro- og nyremedisinsk avdeling på UNN har vært hovedansvarlig for forbedringsarbeidet.

– Vi har i fellesskap jobbet med å øke kompetansen for tidlig identifisering av sepsis i alle ledd, inkludert prehospitalt i tett samarbeid med engasjerte kommuneleger i Narvik, Harstad og Troms. Vi har økt ressursbruken og kompetansen på legesiden i akuttmottak, blant annet ved at mer erfarne leger er døgnkontinuerlig på vakt og tilstede i mottaket sammen med yngre leger under utdanning, uttaler Olsen til UNNs helsemagasin Pingvinavisa.

Flere tiltak
Hun forteller at håndtering av ulike pasientforløp i akuttsituasjon evalueres fortløpende. Et viktig tiltak har vært etableringen av mottaksteam med vakthavende medisinske leger, anestesilege, to sykepleiere og bioingeniør i akuttrommet, og radiograf og anestesisykepleier som kan tilkalles ved behov.

Akuttjournal og tjenestekoder er endret bedre å kunne kartlegge arbeidsprosessene i mottaket.  Ny rapport i datasystemet DIPS er utarbeidet, og kontinuerlig oppdaterte kvalitetstall kan hentes ut i Helse Nord LIS-systemet. Ifølge Olsen har kvalitetsløftet også betydd en forbedring for andre akutt syke pasienter.

Læringsnettverk
UNN er blant flere sykehus som har deltatt i læringsnettverk i fjor i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet. Mer enn 20 sykehus deltok og har jobbet med tiltakspakken for tidlig oppdagelse av sepsis på akuttmottak.

Også Nordlandssykehuset har deltatt i nettverket og har redusert tiden betraktelig. I oktober i fjor var median tid fra ankomst til antibiotika ble gitt på 32 minutter fra ankomst til antibiotika var gitt, og 90 prosent av sepsispasientene fikk antibiotika innen én time.

Enhetsleder på akuttmottaket, Hanne-Marit Brenden, uttaler på nettsiden til Pasientsikkerhetsprogrammet at flere tiltak ble igangsatt.

Premierte
Mottaket lagde plakater med oppgavefordeling i sepsismottak og algoritme på alle mottaksrom. Det ble holdt tavlemøter med gjennomgang av kasuistikker, og det ble utarbeidet en klinikkovergripende prosedyre for voksne med mistanke om sepsis.

Det ble lagt stor vekt på opplæring, også av ambulansepersonalet. Resultater ble hengt opp på tavla, og underveis ble det utdelt premier til raskeste team, til team som hadde nådd delmål.

OUS: Fra 28 til 78
Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål har også vært med i læringsnettverket. Ved akuttmottaket tok det tidligere median 1 time og 39 minutter fra pasienten ankom og til antibiotika ble gitt. Nå er mottaket nede i 36 minutter.

Tidligere fikk bare 28 prosent av sepsispasienten antibiotikabehandling innen en time, nå er andelen oppe i 78 prosent, ifølge pasientsikkerhetsprogrammet.no.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!