Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
NY VURDERING: Helse- og omsorgsdepartementet vil be Helsedirektoratet om en ny vurdering av behovet for turnuslegestillinger, forteller statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i departementet. Foto: Vidar Sandnes

Slik svarer regjeringen på turnus-kritikken fra Legeforeningen

– Vi ikke kan tilpasse antallet stillinger til antallet leger som til enhver tid ønsker og søker på disse stillingene, sier statssekretær (H).

Publisert: 2016-03-21 — 06.00
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Dagens Medisin kunne tidligere denne uken melde at Legeforeningen ber Helse- og omsorgsdepartementet om å opprette 150 nye turnusstillinger.

Foreningen har pekt på at det er et gap mellom behovet for ferdigutdannede leger og antallet turnusleger som ansettes årlig, og har tatt til orde for at antallet turnusplasser oppjusteres i takt med budsjettene til de regionale helseforetakene.

– Behovet i tjenesten avgjør
På spørsmål om hvorfor regjeringen ikke har opprettet flere turnusstillinger, svarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i HOD som følger:

– Det er viktig at antallet turnusstillinger dimensjoneres ut i fra tjenestenes behov. Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2013 Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere behovet for å øke antallet stillinger. Tilrådningen som ble gjort i samarbeid med tjenestene, var å ikke øke antallet stillinger. I tillegg fikk direktoratet innspill om at tjenestene ikke hadde kapasitet til å opprette flere stillinger på det tidspunktet.

– Legeforeningen ber om 150 flere stillinger. Er det aktuelt å opprette nye turnusplasser i denne størrelsesordenen?

– Det er tjenestenes behov som må være førende for antallet turnusstillinger. Vi vil be Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av spørsmålet. På bakgrunn av dette vil departementet vurdere å justere antallet stillinger, sier Erlandsen.

– Forstår frustrasjonen
I sin henvendelse til departementet beskriver Legeforeningen det som «samfunnsøkonomisk ulønnsomt og faglig uakseptabelt å la unge nyutdannede leger bli stående uten turnusplass».

– Jeg forstår at det kan være frustrerende for nyutdannede leger ikke å få turnusstilling, og dermed ikke kunne starte på sin spesialistutdanning, sier Erlandsen:

– Medisinstudiet er populært, og antallet som velger å studere medisin i utlandet fortsetter å øke. Vi ser også at Norge er et attraktivt arbeidsmarked for utenlandske leger. Dette gjør at det er stor etterspørsel etter tilgjengelige turnusstillinger. Turnusstillinger krever ressurser og stiller krav til at det er tilstrekkelig med veilederkompetanse i tjenestene. Det innebærer at vi ikke kan tilpasse antallet stillinger til antallet leger som til enhver tid ønsker og søker på disse stillingene.

Utdanning i alle akuttsykehus
Legeforeningen peker dessuten på at turnustjenesten i flere tilfeller gjennomføres på sykehus uten akuttkirurgi, noe foreningen anser å være i strid med målbeskrivelsen for tjenesten.

– Hvordan vil departementet følge opp dette problemet?

– Utdanningen for leger i spesialisering er under endring. Vi ser på hele ordningen, og det vil utarbeides nye læringsmål for LIS 1, som tilsvarer dagens turnustjeneste. Måler er at alle akuttsykehus skal kunne brukes i utdanning av legespesialister, sier statssekretæren.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Tor 01.04.2016 02.36.15

  Det er kostnadseffektivt å opprette flere turnusstillinger, og derfor bør dette gjøres. Flere ferdige turnuskandidater gir økt konkuranse om sykehusjobber og fastlegehjemler. Da kan Staten redusere lønnsnivået for ansatte leger samt basistilskudd og refusjonstakster for fastleger.

 • Oddmund Suhrke 29.03.2016 13.52.18

  Det virker underlig at legeforeningen ensidig forkuserer på turnustjenesten, som nå skal hete LIS1, og ikke på LIS2. Det er ikke mangel på søkere til LIS2, og dette misforholdet vil bare øke hvis antall LIS1 øker med 15 %. Ellers bør helseforetakene snart kunne utlyse LIS1-stillinger når det er behov, og ikke bare 2 ganger i året. Når stillingene utlyses samtidig over hele landet, søker alle på alle stillinger, og det blir umulig å få ryddige ansettelsesprosesser med 500 søkere på en håndfull stillinger. Her må HOD lage regler som er tilpasset situasjonen i 2016, og ikke den gang turnus var obligatorisk del av medisinerstudiet i Norge.

 • Ellemegfortelle 22.03.2016 13.11.09

  Bazz: hvordan tenker du at det skal administreres? Loddtrekning?

 • Bazz 22.03.2016 11.27.43

  Sett et maksantall for studenter i utlandet som skal få støtte av lånekassen, så løses problemet. I norge er det et visst antall plasser på medisinstudiet, noe man ikke kan kreve for universitetene i utlandet, men dersom lånekassen begrenser det vil konsekvensen være det samme.

 • Doktern 21.03.2016 23.49.59

  @Overlege: Det er ikke mangel på søkere til stillinger, men det er mangel på ansatte leger. Arbeidsmengden er så stor at kvaliteten lider under det.

 • Overlege 21.03.2016 21.58.17

  Det er slett ingen mangel på leger i somatikken i helse sør-øst (der dere alle vil jobbe) Det er er en voldsom overflod av kandidater til spesialisering og dette vil bare øke om man oppretter flere turnusstillinger. De aller fleste som er villige til å flytte på seg klarer å skaffe seg jobb etterhvert.

 • ch 21.03.2016 19.06.28

  hvis turnus blir definert som en del av utdanning er det da utdanning og ikke jobb. Mener å ha hørt det er slik i blant annet Danmark (?). Man vil da ikke være berettiget lønn. Med at Lånekassen gir studielån i maks 8 år kan det bli en kinkig situasjon for mange.

 • turnuslege 21.03.2016 14.38.35

  Til sisteårs stud.med: Det vil ikke løse problemet. Det vil naturligvis gjøre at alle som studerer medisin ved norske universiteter vil være garantert turnusplass, men det er, og vil fortsatt være behov for utenlandsstudentene. Dette da Norge selv ikke klarer å utdanne nok leger. Det må i såfall opprettes langt flere studieplasser i Norge. Noe som burde vært gjort for lenge siden. Dessverre er det mer lønnsomt for Norge AS å utdanne legene sine i utlandet med lånekassestøtte, da det koster staten betydelig mindre.

 • Doktern 21.03.2016 11.53.38

  "Ikke kapasitet"? Er det byråkratspråk for "ikke økonomi"? Det er kronisk underbemanning på norske sykehus, så plass til turnuslegene er det. Alle som jobber på gulvet på norske sykehus vet det. Alle som har vært pasient eller pårørende på et norsk sykehus vet det også. Veiledningen er ikke tidkrevende, for turnuslegene frigjør mer kapasitet enn de beslaglegger.

 • Sisteårs stud.med 21.03.2016 08.37.47

  Integrer turnustjenesten i et 7 års medisinstudium ved alle norske universitet. Problemet løst.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!