Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
KIRURGI: I løpet av en femårs-periode mottok Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 1923 saker fra privat helsetjeneste, og kirurgi stod for 19 prosent av dem. Foto: Illustrasjonsfoto Colourbox

Vil nær doble privates innskudd til NPE

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at tilskuddet de private helsetjenestene må betale inn til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) økes betraktelig.

Publisert: 2015-07-03 — 07.56
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Fra 2009 omfattet Norsk pasientskadeerstatning (NPE) også private helsetjenester, og disse fikk samtidig en plikt til å yte tilskudd til NPE.

Tilskuddssatsene for privat sektor i dag utgjør om lag 46 millioner kroner årlig. Nå foreslår Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at det årlige tilskuddet blir på 95 millioner kroner.

Utgiftene høyere enn inntektene
Ifølge lovverket skal private helsetjenester dekke alle kostnader som oppstår i privat sektor, så NPE-ordningen for privat helsesektor skal være selvfinansierende.

I 2008 ble det lagt til grunn at fondet skulle vokse til rundt 200 millioner etter cirka ti år. Nå er det imidlertid en underbalanse. I 2014 overskred drifts- og erstatningskostnadene inntektene/tilskuddene med nærmere 10 millioner.

Høyere utbetalinger enn ventet
I høringsnotatet skriver HOD at en del forhold har utviklet seg annerledes enn det som ble lagt til grunn da nivået på tilskuddene ble fastsatt.

Det har vært større økning i tilmeldte årsverk, og antallet nye skader har vært høyere – og som også har ført til større erstatningsutbetalinger enn forventet.

Dette har bidratt til at det har vært nødvendig å bruke midler som skulle vært avsatt til fondsoppbygging.

Les også: Flere søker erstatning etter privat behandling

Foreslår to modeller
To ulike modeller for endring i satser foreslås av NPE, som i tildelingsbrevet for 2015 fikk i oppdrag å utarbeide forslag til nye tilskudssatser.

I den ene modellen legges hele økningen inn fra 1. januar 2016, mens i den andre fases økningen fases inn over fire år. I den sistnevnte modellen vil totalsummen være noe lavere de første årene, og noe høyere ved periodens utløp.

Endrer i risikogrupper
Det foreslås samtidig endring i vurderte risikogrupper og innplassering av helsepersonellgrupper. Noen helsepersonell flyttes opp i risikogrupper, mens andre flyttes ned. Les mer i høringsnotatet på sidene 5–7.

Endring i tilskuddssatsene krever en endring i forskrift til pasientskadeloven. Forslaget fra HOD er nå ute på høring, og høringsfristen er 15. oktober.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!