Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Utvidet bivirkningsdefinisjon trygger pasientene

Den nye bivirkningsdefinisjonen sikrer bred overvåking av pasientskader av legemidler, uansett årsak. Resultatet er at pasientene får tryggere behandling.

Publisert: 2014-11-10 — 11.25 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.39)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

I DAGENS MEDISIN (18/2014) skriver Carl Ditlef Jacobsen i et debattinnlegg om viktigheten av å registrere legemiddelbivirkninger. Jacobsen mener at utvidelsen av bivirkningsbegrepet til å inkludere feilbehandling, doseringsfeil og lignende, er uheldig (1).

En bivirkning er definert som en skadelig og utilsiktet virkning av et legemiddel – inkludert manglende effekt, uønskede virkninger ved feilbruk, misbruk, feilmedisinering, overdosering, yrkeseksponering og bruk utenfor godkjent bruksområde.

FELLES DEFINISJON. Denne bivirkningsdefinisjonen er felles for hele Europa (2).

Legemiddelovervåking (pharmacovigilance) skjer både nasjonalt og internasjonalt gjennom et samarbeid organisert av Det europeiske legemiddelkontoret European Medicines Agency (EMA). Tett europeisk samarbeid, felles kunnskapsgrunnlag og felles terminologi gjør det mulig å handle raskt når det er nødvendig. Det kan for eksempel være ved å innføre begrensninger i måten legemidlet skal brukes på – eller ny informasjon om sikker bruk.

Den nye og utvidede bivirkningsdefinisjonen gjør det mulig å overvåke den praktiske bruken av legemiddelet og sikre trygg legemiddelbruk på alle områder.

I EN NY ROLLE. Bivirkningsnemnda har en helt annen rolle i dag enn den Jacobsen beskriver i sitt debattinnlegg. Bivirkningsnemnda er et rådgivende organ for Legemiddelverket i spørsmål tilknyttet bivirkninger og bruk av legemidler i et folkehelseperspektiv.

Nemnda, som består av leger og farmasøyter med høy kompetanse innenfor sine fagfelt, diskuterer og gir råd i saker innenfor bivirkningsområdet.

BIVIRKNINGSBASE. Registrering eller melding av enkeltbivirkninger skjer i dag ved at helsepersonell melder bivirkninger på meldeskjema til Regionale legemiddelinformasjonssentre (Relis). Bivirkninger kan også meldes via legemiddelprodusenten – og pasienter kan selv melde bivirkninger elektronisk direkte til Legemiddelverket.

Alle bivirkningsmeldingene samles i en nasjonal bivirkningsdatabase, hos WHO, og i tillegg blir alvorlige bivirkninger samlet hos EMA.

TRYGGERE. Uheldige følger av legemiddelbruk har mange årsaker. Bred overvåking av bivirkninger er viktig, spesielt ved bruk av nye virkestoff eller nye behandlingsprinsipper, som for eksempel direktevirkende orale antikoagulasjonsmidler.

Den nye bivirkningsdefinisjonen sikrer bred overvåking av pasientskader av legemidler, uansett årsak. Resultatet er at pasientene får tryggere behandling.

Referanser:
1) Carl Ditlef Jacobsen, Viktig å registrere legemiddelbivirkninger, Dagens Medisin 18/2014
2) Statens legemiddelverk, Legemiddelovervåking, 29.10.2014

Ingen oppgitte interessekonflikter

Pernille Harg, seniorrådgiver
Hilde Samdal, seniorrådgiver
Ane Simensen, forsker
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør
alle i Statens legemiddelverk


Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2014

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!