Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Mest fornøyde pasienter i Midt-Norge

Blant alle sykehuspasienter i Norge, gir pasientene i Helse Midt-Norge en poengsum som ligger over landsgjennomsnittet for åtte av ti indikatorer på pasienttilfredshet.

Publisert: 2014-09-16 — 10.08 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.46)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Det viser en rapport for 2013 fra Kunnskapssenteret på pasienterfaringer ved norske sykehus.

De ti indikatorene som pasientene har gitt poeng er pleiepersonalet, legene, informasjon, organisering, pårørende, standard, utskriving, samhandling, ventetid og pasientsikkerhet.

Poengskalaen går fra 1 til 100, hvor 100 er best.

Dårligst i vest
Pasientene i Midt-Norge har gitt gjennomsnittspoeng på de ti indikatorene som ligger på landsgjennomsnittet for vurdering av legene, under gjennomsnittet for ventetid, mens poengene for de åtte andre indikatorene ligger over landsgjennomsnittet.

Dårligst ut kommer Helse Vest samlet sett, hvor de med ett unntak (pasientsikkerhet), ligger under landsgjennomsnittet.

Personalet slår legene
Pleiepersonalet har beveget seg fra 73 poeng i 2011 til 76 i fjor, mens legene har gått fra 72 til 75 poeng.

På landsbasis fikk legene lavest skår på pasientens opplevelse av om legene hadde tid når pasientene trengte det. Her fikk legene 3,7 av 5 poeng. På spørsmålet om pasienteen opplevde at legene var interessert i deres beskrivelse av egen situasjon, skåret legene 3,8 poeng.

Sammenlignet med 2012, var det flere pasienter som i fjor hadde tillit til legenes dyktighet.

Misfornøyd med samhandling
I fjor var landsgjennomsnittet på 56 poeng for opplevd erfaring med forberedelse til tiden etter utskriving. Det er aller laveste skår blant alle parameterne. Poengsummen var den samme i 2011 og 2012.

Nest dårlig er sykehusets samhandling med kommunal hjemmetjeneste eller med fastlege. Her var gjennomsnittlig poeng 64 i fjor, mot 62 de to foregående årene.

Gjennomsnittlig antall poeng for informasjon var 71, mens organisering fikk 67 poeng.Pasientene er mest fornøyd med pasientsikkerheten, som i tre år på rad har fått 89 poeng.

Her kan du se rapportene for hele landet, for hver region og for hvert sykehus.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!