Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Krever løsning på ventelister

Leppegane-spaltepasienter venter fire ganger så lenge på operasjon som retningslinjene tilsier, men avvikene registreres ikke. Nå ber pasientforeningen departementet om en snarlig løsning.

Publisert: 2014-08-07 — 12.59 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.47)
Denne artikkelen er over syv år gammel.
LANG VENTETID: Ungdom som er synlig annerledes må vente i årevis på operasjon ved norske sykehus i dag. Foto: Silje Robinson

En rapport fra Helsedirektoratet som kom i fjor lister opp fem frister i behandlingsforløpet til barn som er født med leppe-kjeve-ganespalte.

Her heter det blant annet at taleforbedrende kirurgi skal utføres innen seks måneder etter at indikasjon er stillet, mens avsluttende neseplastikk-operasjon skal skje i løpet av ett år.

Men både ved Haukeland og Oslo universitetssykehus, der disse operasjonene utføres, venter ungdom i tre-fire år før de får sekundæroperasjonen som korrigerer utseendet og retter opp eventuelle taleproblemer.

Les også: Ungdom må vente fire år på operasjon

– Frustrerende
Ventelistene har vært lange i en årrekke, og Leppegane-spalteforeningen er frustrerte over situasjonen.

– Det er frustrerende at det ikke skjer noen ting, og dette har pågått alt for lenge. Rapporten fra Helsedirektoratet er nærmest ikke verdt papiret den er skrevet på, sier Gabriella Jurisic Ottesen, leder av Leppe-ganespalteforeningen.

18. august skal hun i et møte med statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet, der hun vil be om både strakstiltak og mer langsiktige tiltak.

– Vi forventer at det tilføres ressurser slik at ventelistene reduseres kraftig. Denne ressurstilførselen vil i hovedsak handle om økt tilgang på operasjonsstuer, personell og postoperative sengeplasser.

Foreslår ny organisering
– Vi mener også at det er viktig med en gjennomgang av hvordan behandlingen av pasientgruppene organiseres. Det er mange som «konkurrerer» om de samme operasjonsstuene, og vi tror at det vil være mulig for noen pasientgrupper å få behandling ved andre sykehus, uten at noen grupper blir skadelidende, sier Ottesen.

Pasientgruppen vil også be departementet om å gå grundig gjennom Helsedirektoratets rapport i samarbeid med aktørene.

– Dette for å avdekke hva som må på plass for at rapporten skal ha noen verdi- og faktisk føre til endring.

– Vil ta årevis
«For å hindre utglidning av praksis på sykehusene, foreslår det at alle som ikke blir behandlet innen frister registreres som avvik», heter det i rapporten. Men et slikt avvikssystem finnes ikke.

– Det har ikke blitt gjort, erkjenner Kari Lybak, avdelingssjef ved plastikkirurgisk avdeling på Haukeland universitetssykehus.

Hun sier også at det vil ta flere år før Haukeland kan få ventelistene ned på nivå med retningslinjene.

– Vi opererer flere neser enn noen ganger før, men vi klarer ikke å overholde fristen. Vi jobber systematisk, men vi har den operasjonskapasiteten vi har, og det vil nok ta noen år å komme ned på en akseptabel ventetid, sier Lybak.

Legene deler frustrasjonen
– Når vi velger å operere disse pasientene, er det andre vi ikke opererer. Men vi synes dette er kjempeviktig og vi gjør en slik krevende operasjon hver fjortende dag, sier Lybak, som sier to nye leger har fått opplæring i nesekirurgien.

Hun ser positivt på at pasientforeningen skal møte departementet, og sier at det også er frustrasjon i legemiljøet over ventetidene.

– Vi har vondt av ungdommene som må vente lenge for å få avsluttet dette de har levd med hele barndommen, sier hun.

Relaterte saker
– Jeg hadde en litt uggen følelse da vi vedtok dette
Ungdom må vente fire år på operasjon

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!