Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ny antibiotika-app skal gi riktigere bruk

En ny antibiotika-app skal gi fastleger og pasienter enkel tilgang på behandlingsanbefalinger.

Publisert: 2014-06-23 — 08.15 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.53)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) har nylig lansert en app som inneholder antibiotikaretningslinjene for primærhelsetjenesten. Appen er gratis og finnes både for Android, Iphone og nettbrett.

- Hensikten med appen er å tilby allmennleger lettere tilgang til gode og kunnskapsbaserte råd for antibiotikabruk. Appen kan også brukes for å vise pasienter hva som er den riktigste behandlingen for deres tilstand, sier Sigurd Høye, lege og forsker ved Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo.

- Skriver ut for mye
Mesteparten av antibiotikaen som forskrives i Norge, forskrives i allmennpraksis.

- Vi ser at forbruket av antibiotika øker jevnt også i Norge, og det er grunn til å tro at mye av det utskrives unødvendig. Det gir større sjanse for resistensutvikling, som er et enormt problem internasjonalt, sier Høye.

- Vi jobber for at antibiotika skal brukes mest mulig riktig, det vil si at det skal brukes mindre og mer smalspektret antibiotika. Ved å lage denne appen håper vi å nå bredest mulig ut til forskriverne, men også til publikum. Noen ganger oppstår situasjoner hvor pasienter ønsker antibiotika, mens legen ikke mener det er nødvendig. Appen er skrevet i såpass enkelt språk at også pasienter kan skjønne det meste av det som står der, sier Høye. 

Appen inneholder de samme nasjonale faglige retningslinjene som finnes i bokform, men fordelen er at appen er søkbar og inneholder lenker.  Appen heter «Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten», og finnes også i en egen internettversjon.

Overbehandler bronkitt
- Hvilke feil gjør leger oftest i antibiotikaforskrivning?

- Et eksempel er bronkitt, som i de aller fleste tilfellene skyldes virus, som antibiotika ikke har effekt på. Likevel skrives det ut antibiotika i godt over halvparten av bronkitt-tilfellene. Dette er et åpenbart felt hvor man må prøve å stramme inn, sier forskeren.

- Hvorfor gjør leger denne feilen?

- Den prognostiske usikkerheten er ganske stor i allmennmedisin, og man kan ikke ta prøver av alt og få svar samme dag, slik som på sykehus. Man må handle raskt ut fra det man ser der og da. Dette fører til at antibiotika forskrives til langt flere pasienter enn de som faktisk har nytte av det. Det kan også være at legen tror pasienten ønsker antibiotika, sier Høye.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!