Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Her gjennomgås Time Out-delen av sjekklisten på Haukeland universitetssjukehus. F.v. operasjonssykepleier Heidi Hoddevik, ortopedene Klaus Jakobsen og Pål Høvding samt operasjonssykepleier Unni Håskjold Larsen. Foto: Arvid Steinar Haugen

Komplikasjoner nesten halvert med sjekkliste

Bruk av sjekkliste under operasjon ga 42 prosent færre komplikasjoner og nær ett døgn kortere liggetid, viser en studie fra Helse Vest.

Publisert: 2014-05-22 — 08.58 (Oppdatert: 2015-05-09 — 08.55)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

- Studien viser at det ikke finnes unnskyldninger for ikke å bruke sjekklisten. Vi vet at den virker, sier Arvid Haugen, fagsjef for sjukepleie ved Kirurgisk serviceklinikk på Haukeland universitetssjukehus.

Sammen med kolleger ved eget sykehus og Førde sentralsjukehus har han undersøkt effekten av sjekklisten for Trygg kirurgi, som er utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon. Resultatene er akkurat publisert i Annals of Surgery.

Kortere liggetid
- Etter innføringen har komplikasjoner tilknyttet blant annet infeksjoner, blødninger og operasjonssår, blitt redusert fra 19,9 til 11,5 prosent. Dette er et svært godt resultat. I tillegg ble den gjennomsnittlige liggetiden ved sykehuset redusert med 19 timer, altså nesten et døgn, sier forskeren.

Studien er en såkalt stegvis grupperandomisert studie. Sjekklisten ble gradvis innført ved ulike avdelinger i 2009-2010, og resultatene er sammenlignet med hvordan det var før sjekklisten ble tatt i bruk.

Sammenligner med håndvask
Stig Harthug, professor og leder ved seksjon for pasientsikkerhet ved Haukeland universitetssjukehus, kaller sjekklisten for et betydelig gjennombrudd.

- Ingen andre tiltak for å få ned komplikasjoner under kirurgiske inngrep har hatt større effekt enn bruk av denne sjekklisten. Det eneste jeg kommer på som kan måle seg, er da kirurgene begynte å vaske hendene før operasjon, sier han.

Bygger ned hierarki
Sjekklisten består av tre deler. Først bekreftes pasientens identitet og mulige allergier. Når alt er klart til operasjon, tar man en «time out» på om lag ett minutt hvor operasjonsteamet presenteres for hverandre før kirurgen gjennomgår kritiske faser ved inngrepet.

- Formålet med presentasjon er å sikre bedre kommunikasjon og bygge ned hierarki på operasjonsstuen. Særlig operasjonssykepleierne føler seg mer som en del av teamet etter at sjekklisten ble innført, sier Haugen.

Kan lære av piloter
Etter at operasjonssåret er lukket, brukes sjekklisten til å sikre at utstyr ikke er glemt igjen og at prøver er merket riktig. Det gir best resultat å bruke alle de tre fasene i sjekklisten, ifølge studien.

Fortsatt er det norske sykehus som ikke har tatt i bruk sjekklisten, eller som ikke bruker den riktig.

- Man skal gå gjennom punkt for punkt på en profesjonell måte, og ikke bare ramse opp. Piloter blir også trøtt av sjekklister, men ingen passasjerer ville ha satt seg inn i et fly uten at piloten gikk gjennom sjekklisten, sier Haugen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!