Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Vil vurdere nasjonal finansiering av kvalitetsregistre

Helseminister Bent Høie sier at det i fremtidige budsjetter skal vurderes en nasjonal finansiering av nasjonale kvalitetsregistre.

Publisert: 2013-11-11 — 14.17 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.21)
Denne artikkelen er over syv år gammel.
Foto: Lisbeth Nilsen

OSLO/HELSEDIREKTORATET: Statsråden var en av innlederne ved markeringen av det for første gang offentliggjøres resultater fra nasjonale, medisinske kvalitetsregistre for allmennheten på nettsiden www.kvalitetsregistre.no 

En milepæl
– Dette er en viktig milepæl, men også en milepæl for noe som i fremtiden skal bli enda bedre, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I tillegg til å være begeistret, ser han også svakheter ved nåværende registre, som ulik dekningsgrad og at for få sykehus publiserer resultatene sine.

– Jeg håper på rask fremdrift for å få registrene dit de skal være. Og det trengs flere nasjonale kvalitetsindikatorer, basert på kvalitetsregistrene. Og fortsatt er det for mange tilstander og sykdommer hvor det ikke foreligger kunnskap, sa Høie.

RHF-ansvar
I statsbudsjettet for 2014 foreslås det bevilget 36 millioner til medisinske kvalitetsregistre. Bevilgningen dekker blant annet finansiering av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE).

Det er det nasjonale servicemiljøet ved SKDE i Helse Nord som står bak den nye nettsiden.

Høie tror det trengs mer penger til arbeidet med kvalitetsregistrene.

– Mange av de nåværende kvalitetsregistrene er blitt til gjennom frivillig og ulønnet innsats fra leger og helsepersonell. Hvordan vil du sikre en finansiering av det arbeidet fremover?

– I oppstarten av kvalitetsregistre er det ofte enkeltpersoners innsats som har vært viktig, og det er positivt at faglig engasjement brukes til kvalitetsforbedring. Men jeg opplever at de regionale helseforetakene ser dette som et viktig arbeid. I fremtidige budsjetter kommer vi tilbake til eventuell nasjonal finansering, sier Bent Høie til Dagens Medisin.

– Trengs det mer penger til arbeidet med kvalitetsregistrene?

– Det gjør det nok. Men det blir viktig å vurdere hvilke områder pengene skal styres inn mot, og hva som skal finansieres over nasjonale budsjetter og over de regionale helseforetakenes budsjetter, svarer Høie.

– Vil du gi RHFene sterkere føringer for å prioritere ressurser til kvalitetsregistre?

– Dette er en klar del av helseregionenes oppdrag, både å etablere nye og sikre oppdatering av eksisterende kvalitetsregistre.

Pasienter er endringsagenter
Helseministeren mener pasient- og brukererfaringer må bli en integrert del av kvalitetsregistrene i fremtiden.

– Pasientene er de viktigste endringsagentene i helsevesenet, og deres tilgang til registrene er viktig, sier statsråden.

Finn Henry Hansen i SKDE sier de håper å presentere data fra pasientenes perspektiv neste år. På spørsmål om hvor langt unna målet man er med brukervennlighet, svarer Hansen:

– Jeg tror ikke vi er i mål. Vi må be om tilbakemeldinger fra pasientorganisasjonene.

Bent Høie viser til erfaringer fra Sverige: – Svenskene har erfart at kvalitetsregistre ikke er folkelektyre, men at blant andre pasientorganisasjonene bruker dem en del.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!