Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Retningslinjer stanses av copyright

De nasjonale retningslinjene for antikoagulasjonsbehandling skulle ha vært klare i disse dager. Nå kan de i beste fall bli sterkt forsinket på grunn av amerikanske opphavsrettigheter.

Publisert: 2013-03-07 — 11.42 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.53)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Forslaget til de nye norske retningslinjene for antikoagulasjonsbehandling bygger på amerikanske datagrunnlag og retningslinjer, som USA har copyright på. Tilpassing til norske forhold har ført til andre anbefalinger enn de amerikanske på noen områder.

Dette er ikke uproblematisk for amerikanerne, som frykter søksmål og har satt en foreløpig stopper for retningslinjearbeidet i Norge.

Helsedirektoratets arbeidsgruppe på 55 fageksperter leverte sitt forslag i oktober, og retningslinjer var klare til høring med forventet publisering på nyåret - parallelt med blåresept-vedtak for tre nye antikoagulanter ved atrieflimmer. Nå er det usikkert når retningslinjene kommer.

Satte foten ned
De amerikanske retningslinjene er utgitt av American College of Chest Physicians (ACCP) og publisert i deres tidsskrift Chest, som formelt har opphavsretten. Unntaket er anbefalingene for atrieflimmer som bygger på retningslinjene til European Society of Cardiology.

I de norske retningslinjene er det lagt stor vekt på en tilpassing til norske forhold, og på noen områder har dette ført til andre vurderinger og anbefalinger enn i de amerikanske retningslinjene.

Helt ny problemstilling
Helsedirektoratet har aldri før opplevd en lignende situasjon. - Dette var overraskende for både oss og fagpersonene i arbeidsgruppen, og det er heller ingen konflikt mellom dem og oss, understreker divisjonsdirektør Cecilie Daae i Helsedirektoratet overfor Dagens Medisin.

Hun forteller at ACCP og de norske fagpersonene ønsket å løse problemet ved å foreslå at Helsedirektoratet skulle inngå en lisensavtale med det amerikanske tidsskriftet.

- Etter en vurdering av risiko forbundet med inngåelse av en slik lisensavtale, fant vi ut at Helsedirektoratet ikke kan inngå en slik lisensavtale på vegne av den norske stat. For eksempel innebar en avtale en forutsetning om at eventuelle retts-tvister skulle føres i USA, sier Daae.

Etter dette ba Helsedirektoratet om at arbeidsgruppen som utarbeider retningslinjene, finner en annen løsning, enten ved at gruppen avklarer med ACCP slik at innholdet kan brukes, eller ved å utarbeide retningslinjer uten å benytte det stoffet som det amerikanske tidsskriftet har opphavsrett til.

I slutten av mars kommer representanter fra ACCP til Norge for å diskutere med representanter for arbeidsgruppen.

Uavklart situasjon
Helsedirektoratet avventer nå at arbeidsgruppen kommer med forslag til hvordan retningslinjearbeidet kan fortsette i Helsedirektoratets regi.

- Hva skjer hvis det ikke blir enighet med amerikanerne?

- Da må vi ta ut det stoffet som er forbundet med copyright. Veldig mye av arbeidet som er gjort, kan brukes og bygges videre på.

- Men det betyr at det kan ta lang tid før retningslinjene er klare og kan sendes på høring?

- Ja, det er riktig. I verste fall kan det gå flere måneder. I dag er dette en uavklart situasjon. Det er ikke kritisk at retningslinjene ikke kommer ut nå, men det er helt klart ingen ønsket situasjon. Det er mye informasjon tilgjengelig i direktoratets veiledning om bruk av de nye antikoagulantene som har fått blåreseptrefusjon. Men dette er jo ikke retningslinjer for behandling, som vil være langt mer omfattende og gi klarere føringer og et bedre understøttende beslutningsgrunnlag for legene, svarer Cecilie Daae.


Vil utgi gjennom ny forening

Hvis Helsedirektoratet ikke kan være utgiver av de foreslåtte retningslinjene, kan de bli utgitt gjennom det nyetablerte Norsk selskap for trombose og hemostase.

Førsteamanuensis Per Olav Vandvik, forsker ved Kunnskapssenteret og overlege ved Sykehuset Innlandet Gjøvik, har sammen med professor og forskningsleder Per Morten Sandset ved OUS ledet arbeidsgruppen. De to skal forhandle med ACCP på vegne av arbeidsgruppen.

Retningslinjegruppen er nå svært opptatt av å publisere retningslinjene uten ytterligere tidstap.

- Vi er nå i en situasjon hvor vi raskt må komme til enighet med ACCP om korrekt gjenbruk av deres retningslinjer med hensyn til publisering. I den anledning etablerer vi Norsk selskap for trombose og hemostase. Vi håper fremdeles at Helsedirektoratet kan stå som utgiver. Men hvis dette ikke blir mulig, ønsker vi å utgi de foreliggende retningslinjene gjennom den nye foreningen, sier Vandvik.

Støttes av direktoratet
Per Morten Sandset står i spissen for etableringen av Norsk selskap for trombose og hemostase.

- Jeg har jobbet for dette i mange år, og nå er interessen stor. Norge er ett av de siste landene som etablerer en slik tverrfaglig spesialforening, sier Sandset. Målet er at foreningen blir en spesialforening under Legeforeningen.

Divisjonsdirektør Cecilie Daae i Helsedirektoratet sier at det blir opp til fagmiljøet selv å beslutte å utgi retningslinjer. - Gode faglige retningslinjer, utviklet av fagmiljøene, er noe som direktoratet absolutt understøtter, sier Daae.

Forutså ikke problemene
Vandvik hadde ikke forutsett problemene med opphavsrett. - Den situasjonen vi har kommet opp i nå, illustrerer godt problematikken rundt copyright, sier Vandvik.

- Har det vært snakk om penger som en del av en avtale?

- Nei, dette er nok heller preget av amerikansk lovgivning, hvor amerikanerne vil sikre at det ikke kan dukke opp søksmål mot dem som de mener de ikke er ansvarlig for - siden vi har tilpasset retningslinjene på bakgrunn av blant annet risikoberegninger for norske forhold. De er også opptatt av opphavsrettighetene. Det må være tydelig at vi i Norge står ansvarlig for innholdet og bruken av retningslinjene.

«I toppklasse»
Vandvik har vært involvert i åtte kapitler og har hatt hovedansvar for to av kapitlene i ACCPs egne retningslinjer, som de norske bygger på.

- Cirka to tredeler i den norske versjonen er ren oversettelse, det øvrige er tilpasset norske forhold. Blant annet betyr en slik tilpassing at datagrunnlaget, som ACCP/Chest har copyright på, vurderes annerledes i Norge for flere tilstander og derfor fører til andre konklusjoner og anbefalinger på en del områder, sier Vandvik.

Han legger til at ACCP retningslinjene er i toppklasse i internasjonal sammenheng med tanke på krav til pålitelig innhold. - De norske retningslinjene vil i tillegg publiseres i ett helt nytt og brukervennlig digitalt format som også muliggjør raske oppdateringer.

Dagens Medisin 05/2013

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!