Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Usikkert om nye antikoagulanter er bedre

Det er svært usikkert om de nye antikoagulantene er mer effektive og mer kostnadseffektive enn Marevan som forebygging av slag hos atrieflimmerpasienter.

Publisert: 2013-03-06 — 11.24 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.54)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Det er konklusjonen i en ny rapport Kunnskapssenteret har gjort for Statens legemiddelverk

Få studier
Kunnskapssenteret har beregnet kostnadseffektiviteten av de nye legemidlene Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroksaban) og Eliquis (apixaban) sammenlignet med hverandre og med Marevan (warfarin).

Pradaxa og Xarelto har blåreseptrefusjon som slagforebygging ved atrieflimmer.

– Det er bare én egnet studie som sammenligner hvert av de nye legemidlene med warfarin. Ingen studier har sammenlignet de nye med hverandre, sier prosjektleder Torbjørn Wisløff i Kunnskapssenteret til Dagens Medisin.

Han legger til at data fra de tre studiene tyder på at alle de tre nye legemidlene reduserer omfang av noen typer hjerneslag sammenlignet med warfarin.

– Utover det er det lite man kan si med sikkerhet på bakgrunn av disse studiene, sier Wisløff.

Opp til legen
For å sammenligne alle de fire forskjellige legemidlene, har Kunnskapssenteret laget en modell som simulerer hva som vil skje med atrieflimmerpasienter hvis de får warfarin eller et av de nye legemidlene.

I denne modellen har forskerne tatt med dokumentasjonen for de seks antatt mest sentrale helseutfallene for å kunne si noe om den totale helseforskjellen mellom legemidlene. I tillegg er kostnadene ved legemidlene og eventuelle sykehusinnleggelser av pasientene tatt med.

– Analysene våre tyder på at det er stor usikkerhet knyttet til hvilke av legemidlene som er best, både med tanke på effekt og kostnadseffektivitet i et livsløpsperspektiv. Det vil være opp til hver enkelt lege å vurdere hvilket legemiddel som passer best til hver pasient, sier Wisløff og legger til at faktorer som kan ha betydning for valget er for eksempel behandlingskvaliteten, antatt risiko for blødninger og personlige hensyn.

Mer forskning
Rapporten konkluderer også med at behandlingskvaliteten for pasienter på warfarin i Norge er antatt å være over gjennomsnittet. Effektstudiene tyder på at i land hvor behandlingskvaliteten er god, er effekten av de nye legemidlene betydelig mer usikker enn i land hvor denne er dårligere.

For å redusere denne usikkerheten, bør det ifølge rapporten utføres nye studier som sammenligner de nye legemidlene med hverandre og med warfarin.

– Behovet for mer forskning gjelder ikke bare i Norge, og kanskje bør det gjøres internasjonale studier på dette, sier Wisløff til Dagens Medisin.

I dag debatteres forebygging med nye antikoagulanter på DM Arena fagseminar om hjerte og kar.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!