Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Veileder klinikerne om antikoagulanter

Fagmyndighetene gir praktiske råd om hvordan klinikere skal håndtere ulike situasjoner, der pasienter behandles med de nye «blodfortynnerne».

Publisert: 2013-02-05 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.55)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Helsedirektoratet har i samarbeid med blant andre Legemiddelverket utarbeidet en ny veileder med informasjon og praktiske råd til leger om de nye perorale antikoagulantene.

– Det er vanskelig for legene å ha oversikt over egenskapene til disse legemidlene. I denne veilederen har vi samlet en rekke praktiske tips om hvordan disse legemidlene skal brukes, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til Dagens Medisin.

– Må studere preparatomtalen
Madsen forteller at veilederen først og fremst er en oppsummering av sentrale opplysninger om de fire perorale antikoagulasjonsmidlene som nå er på markedet.

Foruten warfarin (Marevan), er nå også dabigatran (Pradaxa), apiksaban (Eliquis) og rivaroksaban(Xarelto) tilgjengelige på forhåndsgodkjent refusjon (blåresept) for visse indikasjoner. For en del pasienter vil de være gode alternativ til warfarin, ifølge Legemiddelverket.

– For å unngå bivirkninger eller terapisvikt er det svært viktig at legene setter seg godt inn i disse legemidlene og i preparatomtalen, understreker Madsen.

Forankret hos eksperter
Den nye veilederen, som er laget med bistand fra en rådgivende faggruppe, skal legge til rette trygg bruk av antikoagualanter både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Madsen forteller at det er meningen å oppdatere veilederen i takt med utviklingen på området.

Veilederen inneholder blant annet praktiske råd om hvordan klinikere kan håndtere kliniske situasjoner, der pasienter behandles med perorale antikoagulasjonsmidler.

Dette er blant de viktigste rådene til legene:

 • De nye perorale antikoagulasjonsmidlene er kontraindiserte, eller skal brukes med forsiktighet, ved nedsatt nyrefunksjon og ved mistanke om blødning/økt blødningsrisiko og/eller leversykdom.
 • Ønsket behandlingseffekt og redusert risiko for blødning kan oppnås ved riktig oppfølging fra legens side og med god etterlevelse (compliance) fra pasientens side.
 • Vær spesielt oppmerksom på at en eventuell reduksjon i pasientens nyrefunksjon under behandling med de nye perorale antikoagulasjonsmidlene kan føre til akkumulering av legemiddel og økt blødningsfare.
 • Ved eventuelt bytte fra warfarin (Marevan) til nytt peroralt antikoagulasjonsmiddel, må anvisningene for gjennomføring av bytte følges nøye.
 • Vær spesielt oppmerksom på eventuelt bytte hos pasienter som får sine medisiner ferdigpakket i multidose.
 • Merk at pasienter med mekanisk hjerteventil ikke skal behandles med de nye antikoagulasjonsmidlene.
 • Bruk ved andre sykdomstilstander enn de som omfattes av indikasjonen kan medføre alvorlige konsekvenser.

Kilde: «Informasjon om de nye perorale antikoagulasjonsmidlene dabigatran, rivaroksaban og apiksaban», Helsedirektoratet og Legemiddelverket, januar 2013.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!