Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blåresept også ved dyp venetrombose

En av de nye antikoagulantene kommer nå på blå resept også ved dyp venetrombose og forebygging av lungeemboli.

Publisert: 2013-01-02 — 14.48 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.58)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Dette er klart etter at Statens legemiddelverk fra 15. januar innvilger forhåndsgodkjent refusjon (blåresept) for den nye antikoagulanten rivaroksaban (Xarelto) også ved disse indikasjonene. Fra 1. januar kom dette medikamentet dessuten på blå resept ved forebygging av hjerneslag hos voksne med atrieflimmer.

Det historiske monopolpreparatet warfarin (Marevan) pustes dermed stadig sterkere i nakken av denne og de andre nye alternative antikoagulantene. I motsetning til warfarin er de nye legemidlene ikke avhengig av regelmessig blodprøvetaking (INR) av hensyn til doseringen.

– Rivaroksaban fremstår som mer kostnadseffektivt enn warfarin, fastslår seniorrådgiver og økonom Erik A. Stene i Legemiddelverkets avdeling for legemiddeløkonomi overfor Dagens Medisin.

Innfrir blåreseptkriteriene
Stene forteller at rivaroksaban innfrir de fire blåreseptkriteriene om at legemiddelet skal benyttes ved en alvorlig og langvarig medisinsk tilstand, og at det skal være både effektivt og kostnadseffektivt. Dyp venetrombose (DVT) og risiko for residiv tilsier at sykdommen er alvorlig og at behovet for behandling og forebygging er av langvarig karakter.

– Vi mener at behandling med rivaroksaban ved dyp ventrombose ut ifra et såkalt kostnadsminimeringsperspektiv er rimeligere enn behandling med heparin eller warfarin. Hvis man i tillegg tar hensyn til verdien av pasientens innsparte reisetid til legekontoret, styrker dette kostnadseffektiviteten for rivaroksaban ytterligere, sier økonomen videre.

Han legger til at legemiddelkostnadene for folketrygden anslås å ligge under den såkalte bagatellgrensen på fem millioner kroner etter fem år på blå resept – grensen som innebærer at Legemiddelverket, og ikke Stortinget, kan innvilge blåreseptsøknader fra firmaene.

Representerer et nytt prinsipp
Ifølge Legemiddelverket representerer rivaroxaban et nytt prinsipp for behandling og forebygging av dyp venetrombose. Effekten er dokumentert gjennom to studier.

Foreløpig er det bare rivaroksaban av de nye antikoagulantene som er godkjent ved dyp venetrombose, men både rivaroxaban, dabigatraneteksilat (Pradaxa) og apixaban (Eliquis) er tidligere godkjent for forebygging av blodpropp ved kne- og hoftekirurgi.

– Hvilke andre antikoagulanter kan nå fås på blå resept ved dyp venetrombose?

– Fram til 15. januar er det bare warfarin, svarer Stene.

– Hva med Pradaxa?

– Dabigatraneteksilat er ikke godkjent for denne indikasjonen, svarer han.

Spår endringer i retningslinjene
– Vil den nye blåreseptgodkjenningen få betydning for de faglig retningslinjene ved behandling av dyp venetrombose?

– Det kan bety endringer i retningslinjene for venøs tromboembolisme. Dette skal fagmiljøet ta stilling til i løpet av våren, svarer medisinsk fagdirektør Steinar Madsen, som legger til at det er Helsedirektoratet som tar endelig stilling i slike spørsmål.

EU-godkjent ved lungeemboli
Rett før jul ble rivaroksaban godkjent av EU-kommisjonen for behandling av lungeembolisme (LE) i tillegg til behandling av dyp venetrombose og forebygging av tilbakevendende venetrombose (VTE). Dette betyr at rivaroksaban nå er den eneste antikoagulanten som er godkjent for denne indikasjonen i EU, ifølge Bayer.

Omtrent én av femti pasienter som får lungeembolisme dør, og LE forblir en ledende dødsårsak på sykehus, sier professor Per Morten Sandset i en pressemelding fra selskapet.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!