Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Frykter dårlig medisin-etterlevelse

Legemiddelverket anslår at cirka 18.000 atrieflimmerpasienter vil få de nye antikoagulantene neste år. Fagdirektør Steinar Madsen frykter komplikasjoner hvis pasienter ikke tar medisinen.

Publisert: 2012-11-12 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-21 — 11.45)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Ifølge anslag Statens legemiddelverk har gjort, vil trolig 18.000 pasienter med atrieflimmer neste år bruke nye antikoagulanter i stedet for det gamle og velkjent warfarin (Marevan). I 2017 vil antallet anslagsvis være på over 50.000.

Ifølge fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket utgjør atrieflimmerpasientene i dag omkring 60 prosent av alle pasienter som tar blodfortynnende.

I Statsbudsjettet for neste år er det satt av midler til at de nye antikoagulantene kommer på blåresept.

Ingen automatisk kontroll
Nå frykter Madsen at de nye antikoagulantene kan vise seg ikke å ha samme effekt i virkeligheten som i kliniske studier. INR-kontroll er overflødig med de nye blodfortynnende, og dermed har ikke pasienten samme kontroll på behandlingen.

- Dersom en pasient glemmer å ta medisin én dag, vil den blodfortynnende effekten neste dag være ingen, eller veldig liten. Vi vet for lite om hvordan pasientene vil oppføre seg: I studier som lå til grunn for godkjenning av disse medikamentene, har også pasienter på nye antikoagulanter blitt fulgt opp med kontroll. Dermed har sannsynligheten økt for at de har tatt medisinen som forskrevet, sier Steinar Madsen til Dagens Medisin.

Informasjon og oppfølging
Han regner med at en del pasienter kommer til å glemme å ta medisinen.

- Vi er bekymret for etterlevelsen ved de nye medisinene. Når legene skriver ut nye antikoagulanter til pasienter som tidligere har brukt Marevan, må de vurdere nøye hver enkelt pasient. Ved de nye antikoagulantene har vi ingen god måte å kontrollere behandlingen på. Vi anbefaler derfor at legene setter av tid til å informere pasientene og lager gode rutiner for oppfølging, slik at pasientene tar medisinen riktig, sier Madsen.

Større pasientgruppe
I Norge er det to nye antikoagulanter som formelt er godkjent som blodproppforebyggende behandling ved atrieflimmer: Pradaxa og Xarelto. Den europeiske vitenskapskomiteen for legemidler har anbefalt den samme indikasjonen for Eliquis og venter på endelig EU-godkjennelse. Alle tre er godkjent som forebygging av blodpropp ved kne- og hofteproteseoperasjoner.

Xarelto er også godkjent ved dyp venetrombose og venter på endelig EU-godkjenning for blodpropp i lungene.

- Dette betyr at antallet pasienter på nye antikoagulanter vil bli enda flere enn vi opprinnelig har anslått, bemerker Madsen.

Dagens Medisin 19/2012

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!