Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Hevder legemiddel gir håp ved prostatakreft

Legemiddelfirmaet Janssen mener at avbrudt studie gir håp for pasienter med prostatakreft, mens professor Sophie D. Fosså vil avvente tallene før hun vil si noe sikkert om gevinsten ved det aktuelle legemiddelet.

Publisert: 2012-03-27 — 11.57 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.44)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Legemiddelfirmaet Janssen slår i en pressemelding et slag for legemiddelet Zytiga, som i en internasjonal studie ifølge firmaet viser seg å ha så god effekt at den av etiske årsaker ble avbrudt seks måneder før planlagt slutt.

Vanskelig å vurderere uten data
– Jeg har bedt om orginaldata fra firmaet, men har ikke fått dem. Så hvor stor gevinsten eventuelt er kan jeg ikke si noe om. Det er vanskelig å vurdere dette når de ikke har flere data å legge fram. Det synes jeg er litt rart, sier professor  dr. med. Sophie D. Fosså til Dagens Medisin.

Fosså er på pressemeldingen oppgitt som en av dem som journalister kan kontakte for en kommentar. Hun har ikke hatt noen rolle i den aktuelle studien, men fordi hun er en av de fremste norske ekspertene innen prostatakreft, ble hun spurt av firmaet om hun ville kommentere studien.

Per Erik Eidhammer, Public Affairs Manager i Janssen Norge, sier til Dagens Medisin at det ennå ikke finnes offisielle resultater i form av artikkel eller abstrakt, men han viser til den engelske pressemeldingen.

Placebogruppen også tilbudt behandling
Den randomiserte, dobbel-blindede, placebokontrollerte studien ble gjennomført blant 1088 pasienter  i tolv land på begge sider av Atlanteren av selskapet Cougar Biotechnology på vegne av Janssen.

I studien behandlet man på den ene siden pasientene med Zytiga (abiraterone) i kombinasjon med prednisolon. Pasientene i den andre studiearmen fikk og placebo og prednisolon.

Legemidlene og narremedisinen ble gitt for behandling av asymptomatiske eller mildt symptomatiske symptomer hos pasienter med metastasert kastrasjonsresistent prostatakreft som ikke har fått cellegiftbehandling.

Ifølge legemiddelselskapet viste studien klare tegn til progresjonsfri overlevelse via røntgenundersøkelse og total overlevelse – samt sekundære effektmål som var betydelig forbedret ved behandling med Zytiga og prednisolon enn med placebo og prednisolon.

The Independent Data Monitoring Committee (IDMC) med representanter fra Nord-Amerika og Europa anbefalte derfor enstemmig å avbryte studien og tilby også placebogruppen behandling med abiraterone.

I dag brukes abiraterone sammen med prednison eller prednisolon til behandling av metastaserende, kastrasjonsresistent prostatakreft hos voksne menn med sykdomsprogresjon under eller etter bruk av cellegift.

Janssen planlegger å sende inn en søknad om utvidet indikasjon til den amerikanske legemiddelmyndigheten Food and Drug administration (FDA) etter sommeren.

– Ett skritt i riktig retning
Etter at Sophie D. Fosså nylig fylte 70 år, gikk hun av som leder av Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. Hun er fortsatt aktiv både der,  på sykehusets poliklinikk og innen forskning.

Ettersom hun ikke har sett dataene kan hun ikke tallfeste gevinsten av behandlingen, som i denne studien er gitt før cellegift ble benyttet – men hun strekker seg til å si at resultatene er  lovende.

– Resultatene representerer  enda et steg i riktig retning for behandlingen av pasienter med prostatakreft hvis hormonbehandling ikke lenger kontrollerer sykdommen. For disse pasientene  har vi i dag få behandlingsmuligheter. En vesentlig fordel med abiraterone er at  medikamentet vanligvis tolereres godt av pasienten og har få bivirkninger, sier Fosså.

– Trenger flere alternativer
Som ved brystkreft mener Fosså at det er behov for flere behandlingsalternativer også ved prostatakreft. I dag behandles pasienter med metastaserende prostatakreft med hormoner som i gjennomsnitt skal virke i 24 måneder, men fordi kreften progredierer hos de fleste får de etterhvert cellegift.

– Kjemoterapi er ikke bra for eldre, så nye behandlingsalternativer ønskes velkommen, sier Fosså, som reagerer på prisen på Zytiga – rundt 100.000 kroner for tre måneders behandling.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!