Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

MR avdekker infarkt hos TIA-pasienter

Pasienter diagnostisert med TIA (drypp) og lav risiko for hjerneslag, kan likevel ha hatt hjerneslag. I et stort amerikansk materiale fant forskerne hjerneinfarkt, vist på MR, hos cirka hver fjerde TIA-pasient.

Publisert: 2011-12-12 — 06.00 (Oppdatert: 2015-05-21 — 15.06)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Konklusjonen i en ny britisk studie som har blitt publisert i anerkjente Neurology, er at en TIA-diagnose ikke bør stilles bare ved kliniske symptomer innenfor et gitt tidsvindu, men også bør omfatte undersøkelse med CT eller MR.

Hos 4574 pasienter med klinisk TIA (drypp), det vil si symptomer med varighet på under 24 timer, ble det på CT eller MR funnet infarktforandringer hos drøyt hver fjerde - i alt 1211 tilfeller.

Prognostisk verdi
Artikkelforfatterne (Giles m.fl.) fant at risikoen for hjerneslag var like stor for pasienter med lav ABCD2-skår og hjerneforandringer sett ved CT eller MR, som for dem med høy skår uten forandringer forenlig med hjerneinfarkt - især ved oppfølging etter 90 dager.

ABCD2 er en skår som brukes på noen slagsentre for pasienter som har hatt kortvarige symptomer forenlig med klinisk TIA. Summen av ABCD2 skår brukes som risikovurdering for hjerneinfarkt og er satt sammen av alder over 60 år, blodtrykk over 140/90 mmHg, kliniske, nevrologiske utfall som halvsidig kroppslammelse og språkproblemer, diabetes og symptomvarighet.

Skåren kan brukes ved vurdering av behovet for rask innleggelse og utredning.

Vil endre TIA-definisjonen
I dag defineres TIA ut ifra akutte nevrologiske forbigående symptomer som har en varighet på under 24 timer. The American Stroke Association har foreslått forandring fra en tidsbasert definisjon til å inkludere fravær av tegn til en røntgenologisk skade i hjernevev. Multisenterstudien i Neurology støtter forslaget om en redefinering av TIA-diagnosen.

Overlege Ulrike Waje-Andreassen ved Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus synes studien er veldig interessant og viser viktigheten av å ta TIA alvorlig.

- TIA, drypp, er hittil blitt definert som en klinisk diagnose på basis av symptomvarighet. Diagnosen ble brukt i tiden da CT dominerte hovedverktøyet for røntgendiagnostikk for hjernen. Dersom CT ikke viste normale forhold, og pasienten hadde hatt en plutselig halvsidig kroppslammelse eller taleproblemer med varighet mindre enn 24 timer, var definisjonen TIA. I dag har MR blitt det viktigste verktøyet for slagleger når mindre hjerneinfarkter skal dokumenteres, sier Waje-Andreassen. 

Finner mer ved MR
Hun legger til at CT stort sett er negativ ved TIA.

- Men ved MR oppdager vi flere pasienter med etablert hjerneinfarkt selv om symptomvarighet tilsier TIA, sier Waje-Andreassen.

Nevrologisk avdeling ved Haukeland tilstreber å ha lav terskel for å ta imot pasienter med akutte nevrologiske utfall. - Bare på ved å ha åpne dører for akuttinnleggelse for TIA, kan vi også oppdage mindre hjerneslag, prøve å finne årsaken til hendelsen og avklare risikofaktorer som bør behandles.

Rutinemessig
Haukeland tar CT rutinemessig av nær alle pasienter med akutte nevrologiske utfall, men har ikke 24-timers beredskap for MR.

- Vi foretar individuelle vurderinger. I tilfeller hvor pasienten allerede er helt restituert ved innleggelse, kan vi kanskje vente til dagen etter med MR, men det kommer an på varighet og alvorlighetsgraden av symptomene, sier Waje-Andreassen.

Dagens Medisin 21/2011

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!